Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Forskningsutlysningen ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”

Granskad:

Tio forskningsprojekt har hösten 2020 beviljats medel inom utlysningen ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”. De ska på skilda sätt belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer. Utlysningen är ett samarbete mellan Formas, Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Våren 2020 öppnade utlysningen ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”. Den välkomnade ansökningar från såväl universitet, högskolor och forskningsinstitut som företag, organisationer och kommuner. Medel kunde sökas till forskningsprojekt som skapar ny kunskap om gestaltning av människors livsmiljöer. Det var ett krav att projektgrupperna skulle omfatta både professionell konstnärlig kompetens och forskarkompetens.

I slutet av september 2020 beviljades cirka 38,5 miljoner till sammanlagt tio forskningsprojekt, vilka kommer att pågå i upp till fyra år. Projekten ska på olika sätt belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer. Forskningsgrupperna är brett sammansatta och representerar akademi, kommuner, myndigheter, regioner, civilsamhälle och näringsliv.

Utlysningen är ett samarbete mellan Formas, Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Formas ansvarar för utlysningens genomförande som sker inom det Nationella programmet för hållbart samhällsbyggande och relaterar främst till programmets tema om hållbara boende- och vistelsemiljöer.

Följande projekt har beviljats medel:

  • MASSA - nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag (Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms stad)
  • Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörs konstellationer och tillbaka (Kungliga Tekniska Högskolan och Konstfack)
  • Healing Heritage - Att kurera förorenade landskap och landsbygdens offentliga rum (Not Quite Ekonomisk förening, RISE och Warm in the Winter)
  • Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt drama (Göteborgs universitet/Valand, Lunds universitet och Lunds universitet/Skissernas museum)
  • En samskapad konstnärlig gestaltnings bidrag till socialt engagemang och hållbar livsmiljö (Göteborgs universitet/Valand och Vectura Fastigheter och Förvaltning AB)
  • Lek i staden: Hackande och samslöjdande urbana interventioner (Göteborgs universitet/Valand, Eco Agroforestry center, Västra Götalandsregionen/Förvaltningen för kulturutveckling, KOMPAN A/S och Nämnden för hemslöjdsfrågor)
  • Lek för Demokrati (Form/Design Center/Svensk Form Syd, Konstfrämjandet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Ängelholms kommun)
  • Hushålla med överskott (Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås och Växjö kommun)
  • Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi (Kungliga Tekniska Högskolan, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Västerås stad)
  • Tystnaden, sorlet och bullret - ljuden som gestaltar livsmiljön (Luleå tekniska universitet, Gällivare kommun och Tyréns AB)

Du kan läsa mer om utlysningen under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen