Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dialogmöten om gestaltad livsmiljö

Granskad:

Här kan du ta del av de dialogmöten mellan riksarkitekten, länsarkitekter, länsantikvarier och stadsarkitekter som Boverket kontinuerligt anordnar.

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, 21 april 2023

Temat var Attraktiva livsmiljöer med utgångspunkt från platsen – exempel från norr till söder. Föreläsningarna är textade. 

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Inledning samt presentation av EU-rapporten Towards a shared culture of architecture. Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket

Arkitektur på Malmödialekt. Finn Williams, stadsarkitekt Malmö stad

Karlstads kommun – Hemligheten med att vi blivit Årets Arkitekturkommun flera gånger. Henrik Sjöberg, stadsarkitekt Karlstad kommun

Att gestalta vilda västern - samskapad platsutveckling i urbana stadslandskap. Leif Ahnland, stadsarkitekt Tibro kommun och Anders Berensson, arkitekt Berensson Architects

Borås - ett nytt sätt att planera igen. Richard Mattsson, stadsarkitekt Borås Stad och Jonas Ward, samhällsbyggnadschef Borås Stad

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, 25 november 2022

Temat var Återbruk och cirkularitet – utveckla befintliga miljöer och platser genom återbruk. Föreläsningarna är textade och syntolkning kan aktiveras i spelaren.

Andra perspektiv på byggnation och förvaltning

Lone-Pia Bach, Professor restaureringskonst och VD Bach arkitekter AB

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Building The Circular Way

Ditte Lysgaard Vind, expert cirkulär ekonomi vid Lendager Group Danmark

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Cirkulär ekonomi i byggsektorn

Ylva Rönning, projektledare Boverket

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Antikvariens bidrag och roll i en cirkulär omställning

Paul Hansson, bebyggelseantikvarie och specialist Hållbar ombyggnad vid WSP Byggprojektering

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, 22 april 2022

Temat denna gång var Mjuka styrmedel som verktyg för att nå arkitektoniska kvaliteter – om att arbeta för arkitektonisk kvalitet och hållbarhet i byggd miljö.

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, 22 april 2022

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, 21 oktober 2021

Temat för detta möte var Om att styra mot omsorgsfull gestaltning - Att använda PBL och andra verktyg som stöd när vi skapar och utvecklar hållbara livsmiljöer.

Föreläsningarna spelades in och finns att se. Även syntolkad version av filmen finns.

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, 21 oktober 2021

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, 23 april 2021

Temat för detta dialogmöte var värdeskapande byggd miljö, med fokus på hur värden kan skapas när vi arbetar med de övergripande strukturerna på den övergripande regionala och kommunala nivån. Denna gång deltog även representanter från regionerna.

De sex föreläsningarna spelades in och finns att se. Även syntolkad version finns. 

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, 23 april 2021

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, 4 september 2020

Den 4 september 2020 genomförde Boverket det första dialogmötet med riksarkitekten för landets länsarkitekter, länsantikvarier och stadsarkitekter, eller motsvarande. Temat för detta möte var Kommunernas arkitekturstrategiska arbete. Mötet dokumenterades med tre filmer.

Politiken Gestaltad livsmiljö

Statssekreterare Elin Olsson beskriver politiken i den här filmen och på bild ses riksarkitekt Helena Bjarnegård som inleder mötet.

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, del ett, 4 september 2020

Kommunernas arkitekturstrategiska arbete

Inspirationsföreläsning med planarkitekt Caroline Stigsdotter, Boverket, på bild ses Pernilla Glaser, RISE, som modererade mötet.

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, del två, 4 september 2020

Dalarnas Arkitekturråd

Intervju med länsarkitekt Frida Ryhag, Dalarna, och arkitekt Pernilla Wåhlin Norén, Borlänge kommun

Dialogmöte om gestaltad livsmiljö, del tre, 4 september 2020

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen