Anbud, offert eller kostnadsberäkning kan behövas

Enligt Boverkets föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag får kommunen begära att sökanden kompletterar sin ansökan med kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning.

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 3 §

Det framgår av 3 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag att kommunen får begära att sökanden kompletterar sin ansökan med kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning, om kommunen bedömer att det behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet.

Om kommunen anser att den kan fastställa skälig kostnad utan den här typen av underlag finns det ingen anledning att begära att sökanden kompletterar ansökan med det.

Inte utreda i onödan

Av avsnittet "Ansökan" i denna handläggningsguide framgår att kommunerna har ett utredningsansvar för att ett ärende blir ordentligt utrett. Men kommunen ska inte utreda i onödan. Både av hänsyn till sökanden och till att handläggningen ska vara effektiv.

Det finns ingen anledning att begära att sökanden kompletterar ansökan med anbud, offert eller kostnadsberäkning om kommunen anser att den ändå kan fastställa skälig kostnad.

Någon komplettering med anbud, offert eller kostnadsberäkning behövs inte heller om det står klart för kommunen att ansökan ska avslås. Om till exempel sökanden i ansökan skriver att den gäller fritidshuset där han eller hon bor en månad om året behöver kommunen inte fundera på kostnaden för anpassningen. Eftersom bostadsanpassningsbidrag bara lämnas för anpassningar där man bor permanent eller vistas regelbundet enligt bestämmelserna om så kallat periodiskt boende kan kommunen gå till beslut direkt och avslå ansökan. Det finns ingen anledning att i ett sådant fall kräva in anbud, offert eller kostnadsberäkning. 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej