Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunal tillsynsmyndighet

Granskad:

Här finns information om kommunens relation till CE-märkta byggprodukter i sina olika roller.

Det finns flera olika typer av tillsyn. Dessa sidor fokuserar på tillsyn kopplat till byggprodukter. För andra typer av tillsyn, se Boverkets sidor om tillsyn under Lov & byggande på PBL kunskapsbanken i "Relaterad information".

Byggnadsnämnden

Persoer som sitter runt ett bord. Foto: Peter Kroon

Hur ska du som jobbar på byggnadsnämnden eller i dess förvaltning förhålla dig till produktinformation i prestandadeklarationer och CE-märkning? Hur relaterar informationen till byggreglerna? Vilka krav kan du ställa på informationen?

Tekniska nämnden – kommunen som byggherre

Bild på byggarbetsplats, Franz Feldmanis

Hur ska du som köper in byggprodukter i kommunal verksamhet förhålla dig till CE-märkta byggprodukter?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bild, Peter Kroon

För vissa CE-märkta byggprodukter krävs anmälan eller lov från kommunen innan installation. Det gäller exempelvis kaminer och enskilda avloppsanläggningar. Hur ska du som arbetar på miljö- och hälsoskyddsnämnden eller dess förvaltning förhålla dig till CE-märkta byggprodukter?

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen