På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatdeklaration av byggnader

Ett kollage med ett stort flerbostadshus, en liten röd villa och en laptop med grön bock som visar godkänd.

Krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader införs. Det innebär att byggherrar från och med 1 januari 2022 ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. 

Lagen om klimatdeklaration för nya byggnader träder i kraft den 1 januari 2022. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks från och med det datumet berörs. Här får du information om kommande krav så att du kan förbereda dig i god tid. Informationen tar sin utgångspunkt i beslutad lag och förordning om klimatdeklarationer för byggnader samt Boverkets förslag till föreskrifter. 

Boverket bidrar med verktyg och vägledning. Det handlar bland annat om en öppen klimatdatabas där byggbranschen kan hämta generiska klimatdata för resurser i byggskedet.

Ny lag om klimatdeklaration för byggnader

En domarklubba slår för beslut. Illustration:

Här beskrivs varför lagen införs, vem som ansvarar för att lagen uppfylls, och vilka byggnader som kommer att omfattas. Även arbetsprocessen med att ta fram en klimatdeklaration beskrivs liksom tillsynen av klimatdeklarationerna.

Frågor och svar om klimatdeklaration

Pratbubblor med fråge- och utropstecken. Illustration:

De vanligaste frågorna om klimatdeklarationer av byggnader.

Filmer om klimatdeklaration

Dator som visar en filmklappa på skärmen. Illustration:

Filmer med olika röster från byggsektorn om införandet av klimatdeklarationer från deltagare på Boverkets hearing om klimatdeklarationer 2020.

Klimatdeklarationens omfattning och avgränsning

Pajdiagram som visar byggnadens livscykel. Illustration:

På sidan redogörs för vilket skede i en byggnads livscykel som ska ingå i en klimatdeklaration samt vilka byggnadsdelar som ingår.

Beräkna klimatpåverkan

En dator där det står på skärmen vanliga begrepp i en klimatdeklarationer - kvadratmeter, kilogram, koldioxidekvivalenter.

Beskrivning av hur beräkningen av klimatpåverkan ska utföras.

Boverkets klimatdatabas

En databas visas på en laptopskärm. Byggnader i bakgrunden. Illustration:

Boverket tillhandahåller en klimatdatabas för beräkning av klimatpåverkan i byggskedet. I de fall byggherren vill använda generiska klimatdata i sin klimatdeklaration ska uppgifterna hämtas härifrån.

Viktiga aktörer

Ikoner som visar de olika aktörerna som berörs av klimatdeklaration. Illustration:

Här beskrivs hur olika aktörer påverkas av lagkravet. De aktörer som kommer påverkas mest är byggherrar och byggentreprenörer samt byggprodukttillverkare och kommunerna.

Grafiskt material för klimatdeklarationer

Samlade ikoner för klimatdeklarationer. Illustration:

På denna sida kan du hitta och ladda ner de illustrationer som används i Boverkets information om klimatdeklarationer för byggnader. Du kan använda materialet för eget bruk inom din organisation.

Ordlista

Förstoringsglas på dokument. Illustration.

Här förklaras viktiga begrepp som används i texten på sidorna om klimatdeklaration.

Målgrupper för informationen

Denna information riktar sig i första hand till de som närmast berörs av den nya lagen, det vill säga byggherrar och byggentreprenörer. Övriga aktörer som också påverkas är byggprodukttillverkare och kommuner.

Hösten 2021 kommer Boverket att publicera en handbok som vägleder byggbranschen om de beslutade reglerna för klimatdeklaration av byggnader.

Informationen utvecklas efter hand

Informationen på den här webbplatsen kommer att uppdateras fortlöpande under 2021, fram till dess att Boverket publicerar en vägledning (handbok). Kom gärna med förslag till kompletteringar eller förbättringar! Kontakta i så fall Boverket via e-post, se adress i ”Relaterad information”.

Annan relevant vägledning från Boverket

Boverket har tagit fram en vägledning som riktar sig till dig som vill beställa eller fått i uppdrag att ta fram en livscykelanalys (LCA) för en byggnad. Den kan också vara relevant för dig som vill lära dig mer om LCA för byggnader. Boverket har även andra vägledning om miljö och klimat som kan vara relevanta att ta del av. Du hittar vägledningarna i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen