Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tre steg i att främja byggemenskaper

Granskad:
I Tübingen går en stor del av markanvisningarna till byggemenskaper. Foto: Ulrika Hägred/Boverket

En kommun kan välja olika nivåer av service gentemot byggemenskaper. Man kan nöja sig med att möjliggöra, eller ha ambitionen att underlätta och främja eller kanske till och med att själv ta initiativ till och mer aktivt stödja byggemenskaper.

Steg 1: Möjliggöra, ta bort hinder

Om kommunen vill göra det möjligt för byggemenskaper att få tag i en lämplig tomt och komma igång med sitt projekt kan ett första steg vara att:

 • Ta bort eventuella hindrande krav i riktlinjer för markanvisning.
 • Ställa enkla krav på intresseanmälan för markanvisning.
 • Erbjuda detaljplanelagd mark och förhållandevis små tomter.
 • Sälja marken till fast pris och värdera anbuden utifrån kvalitetskriterier.

Steg 2: Underlätta och främja

Om kommunen har ambitionen att inte bara möjliggöra utan också underlätta för och främja byggemenskaper är det bra att därutöver:

 • Erbjuda en väg in till kommunen – utse någon eller ett par kontaktpersoner för byggemenskaper.
 • Tydliggöra och kommunicera kommunens policy för markanvisning och tillhandahålla lättillgänglig information om den kommunala ärendegången och vilka krav kommunen ställer i olika skeden.

Steg 3: Sätta upp mål, ta initiativ

För kommuner som är angelägna om att byggemenskaper ska bli ett naturligt och återkommande inslag i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen finns det anledning att arbeta mer målmedvetet för att uppnå just detta. Man kan till exempel:

 • Sätta upp ett konkret mål för inslaget av byggemenskaper, kopplat till vad man från kommunens sida vill uppnå med detta, och ge berörda förvaltningar ett tydligt uppdrag.
 • Öronmärka tomter för byggemenskaper och fördela dem genom direktanvisning.
 • Erbjuda en personlig "lotshjälp" genom den kommunala ärendegången.
 • Bjuda in allmänheten till dialog inför större utbyggnader och ge möjlighet för hushåll och grupper att hitta varandra.
 • Erbjuda en återkommande mötesplats och utnyttja olika kanaler för att nå ut till och sammanföra intresserade enskilda hushåll, byggemenskaper och andra berörda aktörer.

Fler idéer kan utvecklas och spridas, efter hand som erfarenheterna av detta sätt att driva bostadsprojekt på ökar.

Du hittar Boverkets publikationer om byggemenskaper under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen