På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Länsstyrelsen och regionen kan ge värdefullt stöd

Granskad:

När din kommun ska ta fram en arkitekturstrategi kan du få stöd och kunskap från andra i ert arbete. Region och länsstyrelse kan ge ett bredare regionalt perspektiv och hjälpa till att sätta kommunen i sitt sammanhang. De kan också hjälpa till att koordinera arbetet mellan flera olika kommuner.

Illustration med händer, personer, bil, cykel, hus, träd och miljö.
I arbetet med att ta fram en arkitekturstrategi för din kommun kan du ta stöd hos din länsstyrelse och region. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Kommunövergripande samband och värden

Både länsstyrelsen och regionen har kunskap om den byggda miljön, om landskapet och om andra aspekter som har betydelse för gestaltningen av livsmiljöer. Denna kunskap kan vara ett värdefullt bidrag till ditt arbete med arkitekturstrategin.

Värden kopplade till platskaraktär, särprägel och kulturarv kan ofta ha en regional dimension, snarare än lokal. Genom att ta del av olika kunskapsunderlag och strategier för länet, såsom kulturmiljöprogram, grönstrukturprogram, regionala utvecklingsstrategier och strukturbilder, kan du sätta kommunen i ett större sammanhang och få ökad förståelse för de värden i kommunen som är unika. Dessutom kan din kommun tillsammans med grannkommunerna ta fram gemensamma underlag kring värden som sträcker sig över kommungränserna. I detta arbete kan ni ta stöd av länsstyrelsen och regionen eftersom de har kunskap om arbete som pågår i angränsande kommuner.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen