Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Glöm inte fuktsäkerheten i planeringen

Granskad:

Under planeringen tar du reda på förutsättningarna och begränsningarna för byggprojektet, skissar på byggnadens funktioner och utseende, och väljer byggnadens placering på tomten.

Planering

Redan i planeringen behöver du identifiera och utreda viktiga förutsättningar för byggnadens fuktsäkerhet. Du kan också behöva specificera åtgärder för fuktsäkerheten i underlaget till upphandlingen. Här kan du läsa vidare om fuktfrågor att bedöma under planeringsarbetet.

Tips för ett bra genomförande:

 • Planera i god tid före byggstarten
 • Ta hänsyn till platsen när du planerar hur du ska bygga

Nybyggnad

Hur är:

 • tomten exponerad för vind och regn?
 • avrinningen av markytvatten och hur stor är risken för översvämning?
 • markens fuktegenskaper och grundvattenytans läge?
 • de kommunala anslutningspunkterna placerade?

Ändring och ombyggnad

Hur är:

 • byggnadens tekniska status, och finns det fuktskador?
 • möjligheten att utforma de nya byggnadsdelarna utan att skada byggnaden?
 • förutsättningarna för fuktsäkerheten med hänsyn till varsamhetskravet?
 • det med förändringar i omgivningen genom åren;
  – har det varit översvämningar?
  – har det byggts andra hus eller vägbankar som har påverkat avrinningen av markytvattnet eller grundvattnet?

Tillbyggnad

Hur är:

 • den befintliga byggnadens tekniska status och finns det fuktskador?
 • möjligheten att utforma anslutningen mellan tillbyggnaden och den befintliga byggnaden?
 • det med förändringar i omgivningen genom åren;
  – har det varit översvämningar?
  – har det byggts andra hus eller vägbankar som har påverkat avrinningen av markytvattnet eller grundvattnet?
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen