På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Glöm inte fuktsäkerheten i planeringen

Granskad:

Under planeringen tar du reda på förutsättningarna och begränsningarna för byggprojektet, skissar på byggnadens funktioner och utseende, och väljer byggnadens placering på tomten.

Redan i planeringen behöver du identifiera och utreda viktiga förutsättningar för byggnadens fuktsäkerhet. Du kan också behöva specificera åtgärder för fuktsäkerheten i underlaget till upphandlingen. Här kan du läsa vidare om fuktfrågor att bedöma under planeringsarbetet.

Tips för ett bra genomförande:

 • Planera i god tid före byggstarten
 • Ta hänsyn till platsen när du planerar hur du ska bygga

Nybyggnad

Hur är:

 • tomten exponerad för vind och regn?
 • avrinningen av markytvatten och hur stor är risken för översvämning?
 • markens fuktegenskaper och grundvattenytans läge?
 • de kommunala anslutningspunkterna placerade?

Ändring och ombyggnad

Hur är:

 • byggnadens tekniska status, och finns det fuktskador?
 • möjligheten att utforma de nya byggnadsdelarna utan att skada byggnaden?
 • förutsättningarna för fuktsäkerheten med hänsyn till varsamhetskravet?
 • det med förändringar i omgivningen genom åren;
  – har det varit översvämningar?
  – har det byggts andra hus eller vägbankar som har påverkat avrinningen av markytvattnet eller grundvattnet?

Tillbyggnad

Hur är:

 • den befintliga byggnadens tekniska status och finns det fuktskador?
 • möjligheten att utforma anslutningen mellan tillbyggnaden och den befintliga byggnaden?
 • det med förändringar i omgivningen genom åren;
  – har det varit översvämningar?
  – har det byggts andra hus eller vägbankar som har påverkat avrinningen av markytvattnet eller grundvattnet?
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen