Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utrymme för sömn och vila

Granskad:

I en bostad ska det finnas utrymme för sömn och vila. Enligt reglerna kan det vara i ett separat sovrum eller i en avskiljbar del av ett rum. I mindre bostäder behöver det inte alls vara avskiljbart.

Avskiljbart utrymme för sömn och vila

Av plan- och byggförordningen framgår att bostäder i skälig utsträckning ska ha avskiljbara utrymmen för bland annat sömn och vila. I Boverkets byggregler, BBR preciseras i vilka slags utrymmen som funktionen sömn och vila kan vara i. Utgångspunkten i reglerna är att det ska finnas rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila.

1 §
  För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap. 1 § 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring.

Bostäderna ska med hänsyn till användningen ha inredning och utrustning för matlagning och hygien.

17 §
  För att uppfylla det krav på lämplighet för det avsedda ändamålet som anges i 8 kap. 4 § första stycket 7 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring.

Bostäderna ska med hänsyn till användningen ha inredning och utrustning för matlagning och hygien.

3:22 Allmänt om utformning av bostäder

Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sin långsiktiga användning.

Bostäderna ska också inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.

I bostaden ska finnas

 • a)  minst ett rum för personhygien,
 • b)  inredning och utrustning för personhygien,
 • c)  rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro,
 • d)  rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila,
 • e)  rum eller avskiljbar del av rum för matlagning,
 • f)  inredning och utrustning för matlagning,
 • g)  utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning,
 • h)  entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.,
 • i)  utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas,
 • j)  utrymmen för förvaring, och
 • k)  inredning för förvaring.

Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria. Avskiljbar del av rum ska också utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet. (BFS 2016:6).

Allmänt råd En balkong, uteplats eller ett liknande utrymme bör finnas i anslutning till bostaden. Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformningen av bostaden finns i SS 91 42 21. Plats för en kombinerad tvättmaskin och torktumlare uppfyller kravet på utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt i bostaden. Regler om bostadskomplement finns i avsnitt 3:23. Regler om avfallsutrymmen i bostäder finns i avsnitt 3:4. Regler om vädring, ljus och utblick finns i avsnitt 6:253 respektive 6:3. (BFS 2016:6).

Avskiljbarhet innebär att funktionerna ska kunna skiljas av med vägg och det ska finnas minst ett fönster i varje del. Hur stort utrymme som behövs för funktionerna framgår av bostadsutformningsstandarden SS 91 42 21, som BBR hänvisar till.

Standard för bostadsutformning

Planlösningen visar avskiljbart utrymmen för sömn och vila.
Planlösningen visar avskiljbart utrymme för sömn och vila. Illustration: Boverket/Altefur Development

Bostäder större än 55 m2

Bostäder större än 55 m2 ska ha rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila.

Tidigare fanns det i BBR krav i föreskrift på plats för parsäng i ett av sovrummen i bostäder större än 55 m2. Kravet är borttaget och i stället finns ett allmänt råd om plats för parsäng. Det innebär att det finns möjlighet att utforma en bostad utan plats för parsäng, om det är motiverat utifrån bostadens avsedda användning. Det kan till exempel vara en bostad avsedd för flera studenter, där alla sovrum kan vara lika stora.

3:222 Bostäder större än 55 m2

Bostäder med en boarea (BOA) större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det antal personer som de är avsedda för. (BFS 2016:6).

Allmänt råd Bostäder med en BOA större än 55 m2 bör ha plats för parsäng i minst ett rum eller i en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. Bostäder med en BOA större än 55 m2 som är avsedda för flera studenter kan utformas utan plats för parsäng i något rum eller i en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. (BFS 2016:6).

Tänk på att om man planerar för att kunna möblera sovrummet med en barnsäng så ska barnsängen kunna nås av personer med nedsatt rörelseförmåga. Detta gör att areamåtten behöver anpassas till detta.

Undantag i BBR om krav på avskiljbarhet

I BBR finns dock undantag från kravet på avskiljbarhet av funktionen sömn och vila. Det gäller

 • studentbostäder
 • bostäder om högst 35 m2
 • bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2.

Studentbostäder

Det finns särskilda regler om avskiljbar sängplats på entréplanet i bostäder i flera plan.

Bostäder om högst 35 m2

I bostäder om högst 35 m2 får utrymmena för funktionerna daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum utan att vara avskiljbara.

3:224 Bostäder om högst 35 m2

Bostäder med en BOA om högst 35 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek.

I sådana bostäder får utrymmena för funktionerna

 • a)  daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum utan att vara avskiljbara, och
 • b)  daglig samvaro samt sömn och vila överlappa varandra helt eller delvis.

(BFS 2016:6).

Allmänt råd I bostäder med en BOA om högst 35 m2 bör
 • a)  utrymmet för inredningslängden för matlagning vara minst 1,80 meter brett,
 • b)  utrymmet för inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter brett, och
 • c)  platsen för ytterkläder i kapphylla vara minst 0,40 meter bred.
I bostäder med en BOA om högst 35 m2 bör
 • a)  inredningslängden för matlagning vara minst 1,80 meter bred, och
 • b)  inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter bred.
Regler om bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen finns i avsnitt 3:227 (BFS 2016:6).

Bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2

I bostäder större än 35 m2 men högst 55 m2 räcker det att antingen funktionen sömn och vila eller funktionen matlagning är en avskiljbar del av ett rum.

3:223 Bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2

Bostäder med en BOA större än 35 m2 och högst 55 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek.

I sådana bostäder är det dock tillräckligt att antingen rummet för sömn och vila eller rummet med inredning och utrustning för matlagning är en avskiljbar del av ett rum. Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria och ska utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet. (BFS 2016:6).

Allmänt råd Bostäder med en BOA större än 35 m2 och högst 55 m2 kan utformas utan plats för parsäng i något rum eller i en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. (BFS 2016:6).

Sängplats på entréplanet i bostad i flera plan

I avsnitt 3:221 anges vilka funktioner som ska finnas på entréplanet i bostäder i flera plan. Det ska finnas en avskiljbar sängplats på entréplanet, men i det här fallet innebär det att det ska finnas plats för säng som kan skärmas av med draperi eller skärm. Det behöver inte vara ett rum eller en avskiljbar del av ett rum för sömn.

3:221 Bostäder i flera plan

I bostäder med flera plan ska entréplanet minst rymma

 • -   ett hygienrum enligt avsnitt 3:146,
 • -   avskiljbar sängplats (sovalkov),
 • -   möjlighet till matlagning,
 • -   utrymme för måltider,
 • -   utrymme för sittgrupp,
 • -   entréutrymme,
 • -   utrymme för förvaring, och
 • -   utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas. (BFS 2011:26).
Allmänt råd Regler om tillgänglighet och användbarhet i enskilda bostadslägenheter i flera plan finns i avsnitt 3:147. (BFS 2011:26).

 

Avskiljbarhet säng draperi
Planlösningen visar sängplats som går att skärma av. Illustration: Boverket/Altefur Development

Tillgänglighet i bostäder

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen