Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Strukturbilder

Granskad:

Utformningen av rumsliga strukturer påverkar förutsättningarna att ställa om samhället för att nå klimatneutralitet, social sammanhållning med mera. Regionerna kan ha en viktig roll för att främja funktionella relationer och samband på olika nivåer och utifrån detta skapa sammanhang och koppla ihop kommunernas planering med den regionala och nationella nivån.

Boverket har i uppdrag att vägleda kring regional fysisk planering och att stötta i det regionala utvecklingsarbetet. Boverket ser därför ett stort värde i att få en bild av hur regionerna arbetar med frågor som har avtryck på rumsliga strukturer. Boverket har gett WSP i uppdrag att genomföra en kartläggning av samtliga regioners arbete med regional rumslig planering, strukturbilder, regionplaner och underlag kopplat till rumsliga strukturer.

Under Relaterad information finns WSP:s rapport, som bland annat visar hur regionerna arbetar med rumslig planering och hur långt de har kommit i arbetet med att ta fram strukturbilder och regionplaner.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen