På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utveckla vårdens byggda miljöer

Granskad:
Foto på sjukhusingång vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Läkande vårdmiljö, Östra sjukhusets psykiatriska klinik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Arkitekt: White arkitekter. Foto: Hans Wretling

Ny forskning visar på att god yttre och inre livsmiljö och arkitektur kan bidra till att ge människor bättre hälsa. En insikt som är av stor vikt att sprida och bruka. Den nya kunskapen kan ge oss möjligheten att inarbeta nya kvaliteter i den ständigt pågående processen att omvandla, utveckla och bygga samhälle. Kunskapen är ytterst betydelsefull när vi utformar miljöer för vård och hälsostöd.

Särskilt uppdrag om gestaltad livsmiljö

Boverket arbetar med att öka kompetensen och med att inspirera och driva på utvecklingen för att höja kvaliteten i det som byggs och skapa goda livsmiljöer. Boverket har ett särskilt uppdrag att samla kunskap om hur gestaltad livsmiljö med hög kvalitet kan implementeras i såväl planering, byggande, inredning, drift som förvaltning av vårdens miljöer.

Med utgångspunkt i detta kommer vi att ta fram vägledningar för kommuner, landsting och berörda privata aktörer. Boverket samarbetar i detta uppdrag nära Sveriges Kommuner och Regioner, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.

Vägledning

Vägledningsmaterialet kommer att ge stöd för arbetet med god gestaltad livsmiljö i vårdens miljöer. Vi kommer att ta fram:

  • Lärande exempel kopplade till grundkvaliteter för gestaltad livsmiljö,
  • metodstöd i form av processbeskrivningar och lärande exempel på verkningsfulla gestaltningsprogram,
  • kunskapsportaler för överblickbarhet och fördjupning med koppling till aktiva nätverk inom kunskapsområdet god gestaltad arkitektur och livsmiljö för vårdens miljöer.

Målet

Målet är att samla kunskap om hur hög arkitektonisk kvalitet i planering, byggande, inredning, drift och förvaltning av vårdens miljöer kan implementeras och med det som utgångspunkt ta fram vägledning för kommuner, regioner och berörda aktörer.

Samlad kunskap om vårdarkitektur

Du kan ta del av presentationen av Boverkets uppdrag Gestaltad livsmiljö, vårdens miljöer och läsa mer om vårdarkitektur för politiker. Länken hittar du under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen