Äldre handböcker och vägledningar

Handböckerna ger vägledning vid tolkning av äldre planer. Läs den handbok som gällde när planen gjordes.

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser

"Boken om detaljplan och områdesbestämmelser" gavs ursprungligen ut inför plan- och bygglagens ikraftträdande 1 juli 1987. Handboken behandlar i huvudsak plan- och bygglagens formella krav. Handboken ersatte de två tidigare publikationerna; "Detaljplaneanvisningar" och vissa delar av "Handläggning av plan- och byggnadsärenden" från Planverket. Innehållet reviderades 1993, 1996 och 2002. Det allmänna rådet har upphört att gälla. "Boken om detaljplan och områdesbestämmelser" är ersatt med PBL kunskapsbanken.

Handböcker från Byggnadsstyrelsen och Planverket

I slutet av listan hittar du sex publikationer som är föregångare till "Boken om detaljplan och områdesbestämmelser". Böckerna gavs ut av Kungliga byggnadsstyrelsen och Statens planverk.

PBL kunskapsbanken med planbestämmelser från 1 maj 2011 till 31 juli 2018

PBL kunskapsbanken - en handbok om plan och bygglagen

Planbestämmelser för detaljplan 2 juli 2017 - 31 juli 2018

Ladda ner

PBL Kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen

Planbestämmelser för detaljplan 5 juli 2016 - 1 juli 2017.

Ladda ner

PBL Kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen

Omslag för utdrag ur PBL kunskapsbanken.

Planbestämmelser för detaljplan 2 januari 2015 – 4 juli 2016.

Ladda ner

PBL Kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen

Omslag för utdrag ur PBL kunskapsbanken.

Planbestämmelser för detaljplan 3 november 2012 - 1 januari 2015.

Ladda ner

PBL Kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen

Omslag för utdrag ur PBL kunskapsbanken.

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 - 31 december 2014.

Ladda ner

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser Planverket 1987 och Boverket 1993 till 2002

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 2002 års revidering. Boverkets allmänna råd 2002:1

Omslag boken om detaljplan
Ändringar av texten från 1996 har gjorts på grund av ändrad lagstiftning och vunna erfarenheter. Ladda ner

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1996 års revidering. Boverkets allmänna råd 1996:1.

Omslag för boken om detaljplan
Detta andra nytryck av handboken gavs ut av Boverket 1996. I marginalen finns ändringsmarkeringar.Ladda ner

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. 1993 års revidering. Boverkets allmänna råd 1993:3.

Omslag för boken om detaljplan
Detta nytryck av handboken gavs ut av Boverket 1993. I marginalen finns ändringsmarkeringar.Ladda ner

Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Statens planverk 1987

Omslag boken om detaljplan

Ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan. Boverkets allmänna råd 1991:2

Omslag för skriften "Ändring av detaljplan""

En ändring i PBL den 1 juli 1991 innebar bland annat att "ändring av detaljplan" fick en annan innebörd än tidigare.

Ladda ner

Handläggning av plan- och byggnadsärenden planverket 1970, 1976 och 1980

Handläggning av plan- och byggnadsärenden. Statens planverk publikation nr 29. Andra upplagan från 1980

Omslag för publikationen
Ny upplaga.Ladda ner

Handläggning av plan- och byggnadsärenden. Statens planverk publikation nr 29. 1976

Omslag för publikationen
Ny upplaga.Ladda ner

Handläggning av plan- och byggnadsärenden. Statens planverk publikation nr 29. 1970

Omslag för publikationen

Beteckningar på plankartor av Byggnadsstyrelsen 1949 och Planverket 1970 samt 1976

Detaljplaneanvisningar - anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag

Omslagsbild på publikationen
En omarbetning och komplettering av anvisningarna från 1970. Ladda ner

Beteckningar – bestämmelser, anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag. Statens planverk publikation nr 37. 1970.

Omslag för publikationen
Revidering av 1949 års anvisningar angående planbeteckningar och planbestämmelser.Ladda ner

Anvisningar angående beteckningar på plankartor. Kungliga byggnadsstyrelsens publikation 1950:2

Omslag för publikationen
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej