Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om fukt i byggnader

Granskad:

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Det är ett ansvar som byggherren och fastighetsägaren har för dem som vistas i byggnaden.

Byggnader har en komplex teknisk utformning, med många material, för att kunna uppfylla de krav vi ställer på god inomhusmiljö och lågt energibehov. Varje material och byggnadsdetalj har sin speciella funktion, och alla delar måste samverka till en fungerande helhet.

Det ställer krav på dig som är:

  • byggherre, fastighetsägare eller beställare av byggprojekt att känna till vad som krävs för fuktsäkerhet i byggandet och i underhållet av byggnaden. Sidorna "Fuktsäkerhetsarbete" och "Fuktskador" är speciellt till för dig.
  • projektör att kunna använda de verktyg som finns för fuktsäkerhetsprojekteringen. Sidorna "Nyproduktion - Fuktsäkerhetsprojektering" och "Ändring - Fuktsäkerhetsprojektering" är speciellt till för dig.
  • entreprenör att förstå hur fukt påverkar byggmaterialen och byggnaden. Sidan "Kontroll av fuktsäkerheten" är speciellt till för dig.
  • kontrollansvarig att identifiera och bedöma viktiga kontrollpunkter. Sidan "Kontroll av fuktsäkerheten" är speciellt till för dig.

Krav på fuktsäkerhet

Fuktsäkerhetsprojekteringen ska leda fram till lämpliga val av material och byggnadsteknik. Resultatet av projekteringen och utförandet ska kontrolleras så att byggnaden fungerar.

Minimikraven för en fungerande byggnad finns i Boverkets byggregler (BBR). Se "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen