Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Webbseminarium: Nya regler för planbeskrivning till detaljplan

Granskad:
Illustration som visar två datorskärmar.
Illustration: Klara Falk/Boverket

Den 1 januari 2021 kom nya föreskrifter och allmänna råd för planbeskrivningens innehåll och dess digitala funktionalitet. Den 15 april 2021 sändes ett webbseminarium om de nya reglerna. Se webbseminariet i efterhand genom länken i "Relaterad information".

Webbseminariets innehåll

Reglerna påverkar alla som tar fram detaljplaner eller medverkar i framtagandet av detaljplaner, till exempel alla kommuner, länsstyrelser, berörda myndigheter och domstolar. Systemleverantörer som utvecklar programvaror för att ta fram och hantera detaljplaner berörs också av de nya reglerna.

I planbeskrivningen ska kommunen bland annat redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte och hur planen är avsedd att genomföras. Boverkets regler trädde i kraft den 1 januari 2021 och blev bindande från och med 1 januari 2022.

Syfte

Syftet med webbseminariet är att sprida information om vad de nya reglerna omfattar, hur de ska tillämpas, på vilket sätt de är en del av en nationell informationshantering av geodata och hur de förväntas påverka de olika aktörerna.

Målgrupp

Målgruppen är främst kommunala planerare, men även de som medverkar i framtagandet av detaljplaner. Vi vänder oss också till systemleverantörer, handläggare och chefer på länsstyrelser och andra myndigheter som har en aktiv roll i detaljplaneprocessen.

Chattfrågor från sändningen

Du kan ta del av de chattfrågor med tillhörande svar som kom in och svarades på i sändningen under rubriken "Dokument" i "Relaterad information".

Alla nya detaljplaner ska ha digital information från år 2022

I plan- och byggförordningen har regeringen bestämt att detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Detta gäller alla detaljplaner och planbeskrivningar som påbörjas efter den 31 december 2021.

Boverket har beslutat om nya regler för detaljplaner och planbeskrivningar i tre olika författningar:

  • Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan
  • Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i detaljplan
  • Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8) om planbeskrivning

Film: webbseminarium "Nya regler för planbeskrivning till detaljplan"

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen