Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Skadedjur i byggnader kan påverka hälsan

Granskad:

Skadedjur i byggnader är djur som kan orsaka skador, lukt eller mikrobiell växt som riskerar att påverka människors hygien eller hälsa.

Skadedjuren kan till exempel vara fåglar, råttor, fladdermöss eller vissa insekter, som getingar, myror och husbock.

Vem ansvarar för skadedjur i byggnader?

Byggherren ansvarar för att byggnaden utformas så att det försvåras för skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens utformning och användning.
Kravet finns i Boverkets byggregler (BBR), avsnitt 6:8.

Fastighetsägaren ansvarar för att byggnaden är fri från skadedjur. Kravet finns i miljöbalken. Du som är fastighetsägare kan anlita ett försäkringsbolag som har försäkringsskydd mot skadedjursangrepp i sin villaförsäkring.

Om du har skadedjur i lägenheten

Har du problem med skadedjur i din lägenhet? Då ska du först kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse för att få hjälp. Får du inte hjälp kan du kontakta miljökontoret i din kommun.

Byggnadens skydd mot skadedjur

Byggnaden ska utformas så att det ska bli svårt för skadedjur att komma in i

  • bostadsrum och andra rum när fönster och dörrar är stängda
  • krypgrunder, vindar och inspekterbara eller dolda utrymmen i byggnaden
  • byggnadsdelar som bjälklag, väggar eller snedtak

Lägenhetsskiljande väggar ska vara tillräckligt täta och beständiga så att skadedjur inte kan sprida sig i byggnaden. Skadedjur som kommit in med transporter eller resor ska inte heller kunna sprida sig i byggnaden.

Så kan du göra det svårare för skadedjuren

Vanliga skydd på byggnader är metallnät med maskvidd som är högst 5 mm och insektsnät som är finmaskigare. Ventiler och ventilationshuvar till bostaden är exempel på öppningar som bör förses med metallnät i kombination med insektsnät. Ventilationsspringor till vindar bör normalt förses med insektsnät. Det finns också speciella produkter som hindrar fåglar att ta sig in i tak och möss att ta sig in bakom ventilerade fasader.

Galler och nät minskar luftflödet genom ventilationsöppningarna. Det är viktigt att dimensionera ventilationsöppningarna med hänsyn till att den effektiva ventilationsarean minskar med skadedjursskyddet.
Ventilationsöppningar blir med tiden lätt igensatta av spindelnät och löv. Det är viktigt att hålla ventilationsöppningarna öppna och byta trasiga insektsnät. Det är en del i byggnadens skötsel.

Carportar och regnskydd behöver inte vara skyddade

Vissa byggnader går inte att skydda från djur, och det behövs inte heller, eftersom djuren inte medför någon hygienisk olägenhet. Det handlar till exempel om carportar och regnskydd för cyklar. För den typen av byggnader finns inget krav på skydd mot skadedjur.

Fladdermöss är fridlysta

Man får varken skada eller störa fladdermöss. De är fridlysta. Om du har problem med fladdermöss i en byggnad kan du dock ansöka om dispens hos länsstyrelsen i det län där byggnaden finns.

Grävlingar omfattas av jaktlagen

Grävlingar kan ibland ta sig in och bygga bo i krypgrunder. Du kan försöka avskräcka eller hindra en grävling, men tänk på att den kan ha ungar i krypgrunden. Grävlingar omfattas av jaktlagen.

Mer information

Information om

  • skadedjur och bekämpningsmedel finns hos Folkhälsomyndigheten
  • vilda djur som är fridlysta eller omfattas av jaktlagen finns hos Naturvårdsverket

Se länkar under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen