Tekniska nämnden – kommunen som byggherre

Hur ska du som köper in byggprodukter i kommunal verksamhet förhålla dig till CE-märkta byggprodukter?

Var uppmärksam på detta

I en upphandlingssituation gäller det att vara uppmärksam på att ställa krav på CE-märkta produkter i de fall som det finns krav på prestandadeklaration och CE-märkning. Samtidigt gäller det att vara uppmärksam på att inte ställa krav på CE-märkta produkter, när det gäller sådana typer av produkter som inte ännu omfattas av harmoniserade standarder.

Enligt den europeiska byggproduktförordningen måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard, eller har fått en europeisk teknisk bedömning, ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Eftersom det tar lång tid att ta fram harmoniserade standarder finns det dock fortfarande många byggprodukter som inte är CE-märkta.

Själva CE-märkningen är ett ansvar för tillverkaren. Därför har inte myndigheterna några listor över vilka produkter på den svenska marknaden som är CE-märkta. Exempel på produkter som omfattas av krav på CE-märkning är ballast, fönster, minireningsverk och kaminer. Exempel på produkter som inte omfattas är vattenkranar, garderober och köksinredning.

Prestandadeklaration och CE-märkning

Prestandadeklarationen och CE-märkningen ger information om byggproduktens väsentliga egenskaper. Med ledning av dessa uppgifter ska användaren kunna avgöra om produkten är lämplig att använda i det aktuella projektet. CE-märkning av bygg- och anläggningsprodukter innebär inte ett automatiskt godkännande för användning av produkten, utan anger att uppgifterna om deras egenskaper är tillförlitliga.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej