På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Information för kreditgivare

Granskad:

De kreditgivare som har tecknat ramavtal om statlig kreditgaranti med Boverket kan ansöka om kreditgaranti.

Förutsättningar för garantin

För att kreditgarantin ska kunna tecknas krävs att kreditgivaren bedömer att låntagaren har förutsättningar att fullgöra låneförbindelsen. Grundläggande i Boverkets prövning av ansökan är dels att bedöma marknadsvärdet på objektet, dels att låntagaren har en tillräcklig betalningsförmåga.

Detta innebär bland annat att projektets kassaflöde ska tåla normala drifts- och underhållskostnader samt ha marginal för höjda räntor och eventuella vakanser. Som huvudregel gäller att pantbrev ska finnas som säkerhet för garantilånet, men även andra former av säkerheter kan godkännas. Garanti kan även lämnas utan säkerheter under vissa förutsättningar.

Garantin kan tecknas för projektets byggkreditiv, i samband med byggstart eller under byggprojektets gång, och/eller för projektets slutfinansiering. När Boverket och kreditgivaren är överens om förutsättningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs.

Upp till 90 procent

Garanti kan tecknas på valfritt belopp inom de ramar som finns. Kreditgarantin får avse högst ett belopp som motsvarar 90 procent av den färdigställda fastighetens marknadsvärde, vilket bedöms av Boverket utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden. Kreditgaranti kan även lämnas för ett schablonberäknat belopp motsvarande 90 procent av produktionskostnaden upp till högst 22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea, något som blir tillämpbart i områden med låga marknadsvärden.

För garantier under byggtiden betalas avgiften som en up-front avgift. Exakt summa i kronor beror på hur lång byggtiden är samt hur lyftplanen för krediten är fördelad. Avgiften återbetalas inte även om garantin sägs upp i förtid.

För garantier för slutfinansiering betalas avgiften i procent av det garanterade beloppet i förskott ett år i taget. Om garantin sägs upp i förtid återbetalas avgiften för återstående tid innevarande år.

Handläggningstid

Inom cirka 1-3 veckor från det att ansökan kommit in till Boverket kan Boverket lämna besked om kreditgarantin beviljas eller inte. Tiden för besked beror på eventuella kompletteringar som behöver göras eller ärendets komplexitet. Beskedet lämnas i form av att avtalet skickas ut i två exemplar som kreditgivaren skall underteckna och återsända till Boverket.

Ansöka om att teckna garanti/preliminär bedömning

Vill du som kreditgivare ansöka om kreditgaranti behöver Boverket följande:

  • Kredit-PM inklusive projektbeskrivning och kassaflödeskalkyl.
  • Marknadsvärdering av fastigheten.
  • Underlag för bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga (ekonomisk plan, årsredovisning och kreditupplysning).
  • Bygglov.
  • Lyftplan, länk finns i "Relaterad information".

Om inte alla handlingar finns tillgängliga går det bra att komplettera med dem efter hand.

Garantiavtal

När Boverket och kreditgivaren är överens om förutsättningarna tecknas ett garantiavtal där villkoren och avgiften för garantin fastställs. Garanti kan tecknas på valfritt belopp inom de ramar som finns.

Efter undertecknande av Boverket återsänds ett avtal till kreditgivaren och garantin kan registreras av långivaren i Boverkets e-tjänst. Ta kontakt med Boverket för att få behörighet att registrera, ändra samt säga upp en kreditgaranti.

Ansöka om ersättning ur garantin

Kreditgarantin träder in och ersätter kreditgivarens förlust på det garanterade lånet om säkerheten för lånet måste realiseras, på grund av att låntagaren inte betalat ränta och amortering. Förutom kapitalförlust ersätts räntor och övriga kostnader upp till ett visst maximerat belopp.

Boverket kan också under vissa förutsättningar betala ut ersättning utan att fastighetens säljs, så kallat ackord. Boverket kan, för att minska sin förlust, köpa in fastigheter vid exekutiv försäljning eller underhandsförsäljning.

För att minimera förlusten är det väsentligt att kreditgivaren så snart de blir varse om ett eventuellt problem under garantitiden samråder med Boverket. I och med att garantin infriats av Boverket övertar Boverket kreditgivarens fordran på låntagaren, så kallad regressrätt.

Kontakta oss

Boverket arrangerar möten för information och diskussion kring Kreditgaranti. Vi informerar om dagens kreditgarantier, hur vi arbetar samt vad som är på gång. Träffarna är också ett bra tillfälle för oss att få ta del av era tankar och idéer. Ta gärna kontakt för bokning av ett sådant tillfälle.

Kommentar från banktjänsteman:

"Den här extra säkerheten från staten gör att vi kan ge våra kunder ett bättre paket och fördjupa våra samarbeten.

Som bank kan vi, till viss mån, utöka vår affär med byggherren genom Kreditgarantin. Det kan till exempel vara om byggherren vill ha flera parallella projekt igång samtidigt. Eller om det är ett nystartat företag som ännu inte hunnit bygga upp lönsamheten i sitt bolag.

Kreditgarantin ger oss stöd för utlåning även till projekt som kanske upplevs som riskfyllda, exempelvis i regioner som på pappret är på en svag marknad. Men behovet av bostadsbyggande är stort över hela landet, så vissa projekt är ju samhällsekonomiskt lönsamma även om risken där är högre än på andra platser."

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen