Undersök varifrån radonet kommer

Innan du sanerar radon bör du ta reda på varifrån det kommer". Här kan du läsa om hur du hittar företag och personer som gör utredningar och sanerar radon.

Radon kan ha en eller flera källor. Det blir lättare att välja saneringsåtgärd om du vet varifrån radonet kommer och hur det kommer in i din byggnad. Det finns konsulter som kan hjälpa dig med detta.

Kommunen har ofta överblick över de konsulter som är verksamma där du bor. Boverket har också ett register med kontaktuppgifter till certifierade funktionskontrollanter. En funktionskontrollant med behörighet K ska ha kunskap om radonmätningar och möjliga radonåtgärder. Dessutom finns Svensk radonförening som är en sammanslutning av företag som jobbar med frågor som handlar om radon. På deras webbplats finns kontaktuppgifter till föreningens medlemmar.

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon vid nybyggnation eller ändring av en byggnad. Detta finns i Boverkets byggregler, BBR. Boverket har även ett register för certifierade funktionskontrollanter.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Allmän logotyp för myndigheter

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon samt håller i radonutbildningar. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten

Sveriges geologiska undersökning [SGU]

Sveriges geologiska undersöknings logotyp

Sveriges geologiska undersökning kartlägger radioaktivitet i marken. Sveriges geologiska undersökningar kartlägger radioaktivitet i marken genom flyg- och markmätningar. Myndigheten håller även utbildningar i markradonmätning för kommuner och konsulter.

Kommunen

Allmän logotyp för myndigheter

Kommunen vet ofta vilka företag och personer som gör utredningar och sanerar radon där du bor. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande kan svara på frågor om radon. Vissa kommuner kan även hjälpa dig att beställa mätdosor.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej