Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Undersök varifrån radonet kommer

Granskad:

Innan du sanerar radon bör du ta reda på vilken eller vilka radonkällor du har i ditt hus. Här kan du läsa om hur du hittar företag och personer som gör utredningar och sanerar radon.

Radon kan ha en eller flera källor. För att kunna välja rätt saneringsåtgärd krävs det att du vet orsaken till varför radonhalten överskrider rekommenderat gränsvärde (200Bq/m3). Det finns konsulter som kan hjälpa dig med detta.

En funktionskontrollant med behörighet K ska ha kunskap om radonmätningar och möjliga radonåtgärder. Kommunen har ofta överblick över de konsulter som är verksamma där du bor. Dessutom finns Svensk radonförening som är en sammanslutning av företag som jobbar med frågor som handlar om radon samt radonmätning och radonsanering. På deras webbplats finns kontaktuppgifter till föreningens medlemmar. Länk till Svensk radonförenings webbplats finns i "Relaterad information".

Vem gör vad?

Boverket

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid uppförande av ny byggnad eller ändring av en byggnad som är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon samt håller i radonutbildningar. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten

Sveriges geologiska undersökning [SGU]

Sveriges geologiska undersökning kartlägger radioaktivitet i marken. Sveriges geologiska undersökningar kartlägger radioaktivitet i marken genom flyg- och markmätningar. Myndigheten håller även utbildningar i markradonmätning för kommuner och konsulter.

Kommunen

Kommunen vet ofta vilka företag och personer som gör utredningar och sanerar radon där du bor. Kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande kan svara på frågor om radon. Vissa kommuner kan även hjälpa dig att beställa mätdosor.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen