Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag om cirkulär ekonomi i byggsektorn

Granskad:

Boverket har ett regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn. Syftet med uppdraget är att bidra till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Bakgrund

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets materialanvändning och miljö- och klimatpåverkan. Byggsektorn producerar 35 procent av allt avfall inom EU och står för mer än 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Sektorn behöver ställa om till mer giftfria och resurseffektiva kretslopp och därmed bidra till att minska klimatgasutsläppen och uttaget av naturresurser.

Om uppdraget

Enligt uppdraget ska Boverket kartlägga hur återanvändning och återvinning fungerar idag samt föreslå åtgärder för att främja cirkulärt byggande i framtiden. Boverket ska också ta fram indikatorer, sprida information och vägleda myndigheter och berörda aktörer om omställning till en cirkulär ekonomi i byggsektorn.

Vid genomförande av uppdraget ska Boverket samverka med Naturvårdsverket och Verket för innovationssystem (Vinnova). Boverket ska också samråda med Statens energimyndighet och andra berörda myndigheter samt med bygg- och fastighetsbranschen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast 20 december 2024.

Länk till Boverkets uppdrag finns i ”Relaterad information”.

Publicering på Boverkets webbplats

Boverket publicerar information och vägledning under arbetet med uppdraget på sidorna om Cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen