Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Robusta strukturer och närhet

Granskad:

Uppsala kommun antog en kommunomfattande översiktsplan i slutet av 2016. I arbetet med planen har kommunen formulerat två principer: skapa närhet och skapa mervärden. Dessa principer har varit vägledande för utformningen av förslaget till översiktsplan.

Uppsala kommun har tagit fram två viktiga principer: skapa närhet och skapa mervärden. De ska ge principiell vägledning för den fysiska utvecklingen. Uppsalaprinciperna ska användas tillsammans, eftersom de kompletterar varandra, och de ska användas i alla skeden av arbetet:

  • Fördjupade översiktsplaner och områdesprogram
  • Detaljplanläggning och bygglov
  • Planering av transportnät och teknisk infrastruktur
  • Lokalisering av olika verksamheter som parker, service med mera.
Katarina Fehler
Katarina Fehler. Foto: Rosie Alm

Syftet med principerna är att på ett enkelt sätt beskriva hur vi kan använda stora och små förändringar för att skapa en framtida önskvärd fysisk struktur. Det finns riktlinjer i översiktsplanen som anger att principerna ska tillämpas. På så sätt kopplas de till varje del av den fysiska planeringen. Översiktsplanen ska också följas upp årligen.

Katarina Fehler, projektledare för arbetet med översiktsplanen.

Uppsalaprinciperna. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Uppsala kommun

Med närhet menas närhet mellan människor och de funktioner man behöver i sin vardag. Förändringar i den fysiska miljön ska bidra till fler möten mellan människor och göra det lättare att nå viktiga målpunkter. Det uppnås genom att koncentrera, blanda och koppla samman.

Att skapa mervärden är själva kärnan i en hållbar utveckling. Det innebär att en förändring löser flera problem på samma gång och skapar många olika värden samtidigt. Det uppnås genom att tänka långsiktigt, utgå från platsen och samordna investeringar.

Den fysiskt strukturerande principen om att skapa närhet och att skapa mervärden kan användas som utgångspunkt för att minska till exempel det totala transportbehovet och öka förutsättningarna för kollektivt resande.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen