Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kartläggning av regionernas roller

Granskad:

Regionernas uppdrag handlar till stor del om att skapa förutsättningar för god livskvalitet och hållbara livsmiljöer för sina invånare. Arkitektur, form, design, konst och kulturarv kan i dessa frågor utgöra kraftfulla verktyg. Boverket har i en kartläggning lagt fokus på kopplingen mellan regional utveckling och gestaltad livsmiljö. Syftet är att inspirera regionerna till att arbeta med politiken för gestaltad livsmiljö.

För att målet inom politikområdet gestaltad livsmiljö ska få genomslag, och leda till större omsorg om våra livsmiljöer, krävs att såväl offentliga som privata aktörer agerar. Detta på alla nivåer: statlig, regional och kommunal. Boverket har i en kartläggning lagt fokus på hur politiken för gestaltad livsmiljö kan kopplas till det regionala kultur-, infrastruktur- och utvecklingsarbetet.

Regionernas uppdrag handlar till stor del om att skapa förutsättningar för god livskvalitet och hållbara livsmiljöer för sina invånare. Detta genom regionernas ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, kollektivtrafik, kultur, regional utveckling och planering av regional transportinfrastruktur. Arkitektur, form, design, konst och kulturarv kan i dessa frågor utgöra kraftfulla verktyg för att skapa hållbara, jämlika och mindre segregerade livsmiljöer.

Regionens attraktionskraft

Politikområdet gestaltad livsmiljö har en tydlig koppling till det regionala utvecklingsarbetet. Människor lever och rör sig oberoende av kommungränserna, och många samhällsstrukturer och utmaningar behöver lyftas i större regionala sammanhang. Regionens attraktionskraft finns i de enskilda platserna och tillgängligheten mellan dem.

Det regionala utvecklingsarbetet behöver utgå från människors behov och fokusera på att skapa attraktiva miljöer som erbjuder hög livskvalitet för dem som bor och verkar i regionen. Detta höjer såväl de enskilda kommunernas som regionens utvecklingspotential. Attraktiva miljöer som är väl sammankopplade kan ge hög valfrihet och livskvalitet. Infrastrukturen är inte ett mål utan ett medel för att skapa tillgänglighet till attraktiva boendemiljöer, folkliv, rekreativa miljöer, kulturscener, utbildning och en stark arbetsmarknad.

Resultatet av kartläggningen och en mängd inspirerande exempel på hur en region kan arbeta med gestaltad livsmiljö finns sammanställd i följande rapport Regionernas roll i gestaltad livsmiljö 2020:11. Rapporten hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen