Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Goda exempel på klimatsmarta projekt

Granskad:
Byggnad på en guldstjärna
Bild: Boverket

På dessa sidor presenteras efter hand goda exempel på byggherrar som i sina projekt har byggt klimatsmart och minskat sin miljöpåverkan. Vissa projekt är pågående och har klimatberäknat men inte klimatdeklarerat.

Kungsörnen i Helsingborg

Flerbostadshuset Kungsörnen på Högasten i Helsingborg är ett exempel på ett byggprojekt som visar att det går att bygga klimatsmart utan att tumma på vare sig kvalitet eller standard. Byggherren Helsingborgshem ställde höga krav och entreprenören NCC antog utmaningen. Deras nära samarbete och samverkan med olika leverantörer gjorde att byggnaden resulterade i lägre klimatpåverkan än man vågat hoppas och tro.

Magasin X i Uppsala

Magasin X i Uppsala är ett exempel på hur klimatberäkningar och krav på materialval och transporter kan bidra till minskad klimatpåverkan. Källare och grund var redan byggda av stål och betong enligt en tidigare plan, men Vasakronan byggde likväl Sveriges största kontorshus med en stomme helt i trä.

Cederhusen i Stockholm

Genom att välja att bygga med en stomme i trä och fokusera på byggprocessen lyckades Folkhem pressa ner sin klimatpåverkan till cirka 60 procent av medelvärdet för att bygga med en stomme i betong under uppförandet av första kvarteret av Cederhusen i Hagastaden i Stockholm. Tack vare ökad kunskap och högre krav väntas resultatet bli ännu bättre vid byggandet av det andra kvarteret.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen