Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppföljning av plan- och bygglagens tillämpning

Granskad:

Boverket följer årligen upp tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Uppföljningen syftar till att ge ett material som i förlängningen kan ligga till grund för en utvärdering av hur väl plan- och byggprocessen fungerar samt hur ändamålsenlig myndigheternas ärendehantering är inom området. Resultaten riktar sig till politiska beslutsfattare inom stat och kommuner, tjänstemän som är verksamma i hanteringen av plan- och byggärenden samt till alla som är aktiva inom eller intresserade av plan- och byggprocessen. Här redovisas en samlad bild av vad som har hänt under år 2022.

I menyn hittar du den fullständiga redovisningen av årets uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning uppdelat i rubrikerna Statistik, Uppföljningsteman och Metod. Under ”Statistik” hittar du redovisningar som är tämligen lika utformade år efter år. Under ”Uppföljningsteman” redovisas det aktuella årets specialundersökningar.

Du hittar tidigare års rapporteringar under rubriken Tidigare uppföljning. Under Relaterad information hittar du en direktlänk till Öppna data.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen