Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hissar, portar, rulltrappor och skidliftar

Granskad:

Den som kliver in i en hiss eller använder en annan motordriven anordning ska kunna känna sig trygg och säker. Det är ägaren till en hiss, motordriven port, rulltrappa eller skidlift som ansvarar för att anordningen får den skötsel och det underhåll som krävs och att besiktningar av anordningen görs. Här kan du läsa om de regler som gäller för motordrivna anordningar.

Vilka anordningar omfattas?

För att garantera säkerheten hos en hiss eller annan motordriven anordning finns det regler som fastighetsägare, byggherrar, tillverkare, serviceföretag, besiktningsorgan och byggnadsnämnder måste följa. Boverket är den myndighet som skriver reglerna om motordrivna anordningar i byggnadsverk. Länk till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar, H, finns i "Relaterad information".

Motordrivna anordningar som omfattas av Boverkets föreskrifter är:

 • motordrivna hissar som är avsedda för transport av personer eller gods, även plattforms- och trapphissar,
 • motordrivna dörrar, portar, garageportar, rullgaller, grindar och väggar (till exempel i gymnastiksalar),
 • rulltrappor och rullramper,
 • linbaneanläggningar, till exempel skidliftar, gondolbanor, kabinbanor och bergbanor,
 • takmonterade persontransportanordningar, och
 • avfallsanordningar, till exempel soptransporthissar, stationära sopsugar, komprimatorer och sopskruvar.

I föreskrifterna finns de krav som gäller vid nyinstallation och vid ändring av en befintlig motordriven anordning. Föreskrifterna innehåller också vissa förbättringskrav för befintliga hissar och skidliftar. Vidare finns regler kring besiktning och besiktningsintervall samt krav gällande skötsel och underhåll av olika typer av anordningar.

Föreskrifterna är indelade i fem olika kapitel.

 • 1 kap. Tillämpningsområde, innehåll och definitioner
 • 2 kap. Utförande och installation
 • 3 kap. Kontroll av motordrivna anordningar
 • 4 kap. Drift, tillsyn, skötsel och underhåll
 • 5 kap. Förbättringskrav på befintliga motordrivna anordningar.

I PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om vilka regler som gäller specifikt för olika typer av motordrivna anordningar kring utförande och installation, besiktning samt skötsel och underhåll, länkar finns under "Relaterad information".

Vem gör vad?

Ägaren av den motordrivna anordningen

Ägaren ansvarar för att den motordrivna anordningen får regelbunden skötsel enligt tillverkarens anvisningar och att den besiktigas när det finns krav på det.

Besiktningsföretag

Ackrediterade kontrollorgan utför besiktningar för att se till att den motordrivna anordningen uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav.

Kommunen

Kommunens byggnadsnämnd har tillsyn över att motordrivna anordningar besiktigas och inte används om de har allvarliga brister.

Boverket

Boverket skriver föreskrifter om hissar och andra motordrivna anordningar som sedan fastighetsägare, byggherrar, tillverkare, serviceföretag, besiktningsorgan och byggnadsnämnder har att följa i de enskilda fallen.

Boverket ansvarar också för marknadskontroll avseende produkter som omfattas av hissdirektivet och linbaneförordningen.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tillsyn över att bestämmelserna om besiktning följs om den motordrivna anordningen är installerad i ett byggnadsverk som omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).

Arbetsmiljöverket ansvarar också för marknadskontroll avseende produkter som omfattas av maskindirektivet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen