På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Guide för handläggning

Granskad:

Handläggningsguiden är i första hand till för dig som handlägger ärenden om bostadsanpassningsbidrag i en kommun. I guiden hittar du information om olika moment som du behöver ta ställning till i ärendena och Boverkets föreskrifter.

Informationen är i många delar relevant också för ärenden om bidrag till reparationer, besiktning och underhåll samt ärenden om återställningsbidrag.

Tanken är att du går igenom momenten och frågar dig om de kräver någon åtgärd i just det ärende du handlägger.

Vissa moment kan du behöva ta ställning till flera gånger under handläggningen av ett och samma ärende. Till exempel om du behöver dokumentera muntliga uppgifter. Å andra sidan kommer vissa moment inte medföra någon särskild åtgärd alls i en del andra ärenden. Att märka är vidare att vissa moment bara blir aktuella om sökanden beviljas kontantbidrag.

Observera att kommunen alltid ska fatta skriftliga beslut innan åtgärderna påbörjas, om inte sökanden ansöker om bidrag i efterhand.

Boverkets föreskrifter (BFS 2018:12) om bostadsanpassningsbidrag

Boverket har skrivit föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag. Du hittar föreskrifterna under "Relaterad information". Föreskrifterna är uppdelade i huvudrubriker om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag och består av verkställighetsföreskrifter till lagen.

En av tankarna med de nya föreskrifterna är att uppnå en större flexibilitet vid handläggningen av bidraget jämfört med tidigare föreskrifter. Det är därför möjligt att du som handläggare i större utsträckning kommer att behöva fundera på vilken utredning som behöver tas in och när utredningen behövs i handläggningsprocessen.

I vissa paragrafer i föreskrifterna uttrycks bestämmelsen på så sätt att kommunen får begära att sökanden kompletterar sin ansökan med viss utredning. Detta innebär att underlag inte behöver begäras in i onödan, till exempel för det fall att det redan inledningsvis står klart att sökanden inte kommer att beviljas bidrag på grund av andra omständigheter.

Om sökanden i sin ansökan till exempel skriver att den gäller fritidshuset där han eller hon bor en månad om året behöver du inte fundera på nödvändigheten av åtgärden, hur en eventuell åtgärd borde utföras eller vad kostnaden kan tänkas uppgå till. Eftersom bostadsanpassningsbidrag bara lämnas för anpassningar där man bor permanent eller vistas regelbundet enligt bestämmelserna om så kallat periodiskt boende kan kommunen gå till beslut direkt. Å andra sidan­ finns det ju ingen anledning att vänta med att begära in utredning som kommer att behövas för ett positivt bidragsbeslut, om det framstår som ganska klart redan i inledningen av ett ärende att bidrag ska beviljas. Kommunen måste hela tiden ta hänsyn till förvaltningslagens bestämmelser om att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen