Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Varför energieffektivisera?

Granskad:

Energieffektivisering av bostäder är avgörande för att uppnå internationella och nationella energi- och klimatpolitiska mål och för att stärka det svenska energisystemet. Som fastighetsägare kan du bidra genom att renovera och energieffektivisera ditt hus. Förutom att bidra till samhället medför energieffektivisering även andra fördelar, exempelvis lägre energikostnader och en förbättrad inomhusmiljö.

Det finns ungefär 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Drygt hälften av Sveriges invånare bor i småhus, och 43 procent i flerbostadshus. Övriga bor i andra former av bostäder, som till exempel äldreboenden. Bostads- och servicesektorn står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning, varav en stor andel går till uppvärmning. Samtidigt visar studier att det finns stor potential för lönsam energieffektivisering i befintliga svenska bostäder, både småhus och flerbostadshus.

Energieffektivisering i Sveriges befintliga bostäder kan därför spela en viktig roll för att stärka det svenska energisystemet och bidra till att uppnå nationella och internationella energi- och klimatpolitiska mål. Genom att förbättra energiprestanda i våra bostäder kan vi hjälpa till att minska energiförbrukningen, vilket i sin tur minskar klimatpåverkan.

Småhus i energisystemet

Villatak med solceller.

På denna sida kan du läsa mer om potentialen för energieffektivisering i Sveriges småhus, och hur du kan bidra till Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och energisystem.

Fördelar med energieffektivisering

Pappa och flicka i ett kök. Pappan sätter in disk i diskmaskinen och flickan äter smörgås.

Energieffektivisering kan medföra lägre energikostnader och en förbättrad inomhusmiljö. Detta utöver att bidra till internationella och nationella energi- och klimatpolitiska mål och att stärka det svenska energisystemet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen