På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets strategiska arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö

Granskad:

Boverket bedriver ett samlat arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Myndighetens arbete utgår från en treårig strategisk plan.

En treårig strategisk plan är basen för Boverkets arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Denna beskriver hur Boverket arbetar för att bidra till att politikområdets mål uppnås.

Organisation och genomförande

Boverkets riksarkitekt ingår i Boverkets ledningsgrupp och har på myndigheten det yttersta ansvaret för politikområdet.

En uppdragsägare ansvarar för att relevanta resurser och kompetenser finns att tillgå. Uppdragsägarens roll är att på ett övergripande plan ansvara för uppdragets drift och leverans.

En strategisk utvecklingsgrupp stödjer riksarkitekt och uppdragsägare i det långsiktiga och strategiska arbetet.

Olika projektledare och samordnare ansvarar för prioriterade projekt och aktiviteter.

Övriga kompetenser: Exempelvis arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, jurister, bebyggelseantikvarier, samhällsvetare, ekonomer och administratörer deltar i genomförandet av uppdragets olika aktiviteter.

Uppdragets huvudmålgrupper är kommuner, regioner, länsstyrelser och statliga myndigheter samt i vissa fall privata aktörer och civilsamhället. Uppdraget innebär dels ett kontinuerligt arbete med uppbyggnad och utveckling av kunskapsområdet för arkitektur och gestaltad livsmiljö som helhet, dels tydliga leveranser utifrån regeringsuppdraget för arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Illustration som visar processen när regeringsuppdrag och de fyra myndigheterna tar input från olika håll och med kontinuerligt arbete och aktuell fokusering skapar output.
Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Inom det kontinuerliga arbetet sker bland annat följande aktiviteter:

 • Samarbete med Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd
 • Arbete inom Samverkansforum (som samlar byggande och förvaltande nationella myndigheter och bolag)
 • Stödja länsstyrelserna
 • Främja och vägleda kommuner och regioner
 • Uppföljning
 • Följa rättsutvecklingen i landet
 • Utveckling av vårdens miljöer
 • Utveckling av skolor och förskolor miljöer

Under 2020 prioriteras insatser med stöd i regeringsuppdraget: Det är insatser för att

 • utveckla vårdens miljöer
 • utveckla miljöer för skolor och förskolor
 • ge kommunerna stöd i sitt arkitekturstrategiska arbete
 • ge kommunerna stöd i tillämpningen av utformningsbestämmelser i PBL
 • främja kvalitet i upphandlingar, bland annat genom metodstöd.

Ambitionen är att på sikt även ta in andra frågor som i propositionen lyfts fram som viktiga, exempelvis offentliga rum och bostäder.

Arbetet sker i nära dialog med många olika aktörer: offentliga aktörer på såväl statlig, regional som kommunal nivå, näringslivet, civilsamhället och  vetenskapen. Att skapa gemensamma lärprocesser och ett kontinuerligt kunskapsutbyte är viktiga delar i Boverkets arbete med gestaltad livsmiljö såväl externt som internt.

Illustrationen visar kontinuerligt arbete och aktuella fokusering projekt 2020. Mer information finns i sidans brödtext.
Figuren visar de delar som ingår i det kontinuerliga arbetet med uppbyggnad och utveckling av kunskapsområdet för arkitektur och gestaltad livsmiljö. Figuren visar också prioriterade insatser under 2020. Illustration: Boverket

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen