På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regionala bostadsmarknadsanalyser

Granskad:
Gula villor och flerbostadshus i Nynäshamn.
Villor och flerbostadshus i Nynäshamn. Foto: Hans Ekestang

Länsstyrelserna tar varje år fram regionala bostadsmarknadsanalyser. De utgör ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länen och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Analyserna baseras på olika källor, bland annat Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som landets kommuner besvarar.

Till vem riktar sig analyserna?

Länsstyrelsernas analyser är tänkta att vara kunskapsunderlag för kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. De regionala analyserna ska ge en övergripande bild av det aktuella läget i länen. Bostadsmarknadsanalyserna ska enligt förordningen (2011:1160) lämnas in till Boverket varje år. Boverket har som årlig uppgift att redovisa en analys och sammanställning av rapporterna till regeringen.

Tanken är att bostadsmarknadsanalyserna tillsammans med resultaten i Boverkets bostadsmarknadsenkät ska sätta fokus på viktiga frågor inom området. Förhoppningen är att de ska utgöra en inspiration och ett underlag för kommunala diskussioner och strategiska dokument som till exempel riktlinjer för bostadsförsörjningen och översiktsplaner.

Läs Boverkets sammanfattning av länsstyrelsernas bostadsmarknadsanalyser som finns i rapporten "Regionala bostadsmarknadsanalyser 2020 - En sammanställning av länsstyrelsernas rapporter" under Publikationer.

Boverket genomför seminarier med länsstyrelserna

Sedan några år tillbaka arrangerar Boverket seminarier med länsstyrelserna för att i mindre grupper diskutera och analysera resultaten av respektive läns bostadsmarknadsanalys. För Boverket är dessa seminarier ett tillfälle att aktivt stödja länsstyrelserna i deras arbete med att lämna råd, information och underlag till kommunerna. Det är även ett effektivt sätt att ta del av de olika länsstyrelsernas kunskaper om situationen på bostadsmarknaden samt övrig samhällsutveckling som behandlas i bostadsmarknadsanalyserna, till exempel infrastruktursatsningar och utvecklingen på arbetsmarknaden.

Under hösten 2020 genomförde Boverket tre seminarier med länsstyrelserna, där även finansdepartementet närvarade. Läs mer om detta på sidan "Seminarier med länsstyrelserna 2020".

Vem gör vad?

Kommunen

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Enligt PBL ska riktlinjerna vara vägledande för översiktsplanarbetet. Lag (2000:1383)

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. De ska även uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. Lag (2000:1383)

Länsstyrelsen ska årligen i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Förordning (2011:1160)

Boverket

Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att analysera bostadsmarknaderna och att ge stöd till kommunerna.

Boverket ska årligen i en skriftlig rapport redovisa hur de stödjer länsstyrelserna och även göra en sammanfattning och analys av länsstyrelserna rapporter.

Förordning (2011:1160)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen