Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Badrum och andra våtrum vid ändring

Granskad:

I de flesta fall kan våtrum renoveras och byggas om med samma metoder och material som vid nybyggnad.

När du renoverar och ändrar i våtrum

Vill du byta från plastmatta till kakel:

  • Det är viktigt att golv och väggar är stabila och styva.
  • Den befintliga plastmattan bör normalt inte användas som fuktspärr.

Plastmattan och fogarna åldras. Mattan och fogarna är kanske inte lika vattentäta som när de var nya. Fuktbelastningen på tätskiktet kan också bli större med keramiska ytskikt än med matta.

Byt golvbrunnen om den är tillverkad före 1990 eller om den är felaktigt monterad eller defekt. Läckage i anslutningen mellan tätskiktet och golvbrunnen är en vanlig orsak till vattenskador. En planerad ändring ska inte behöva medföra en oacceptabelt dyr följdändring.

Vid ändring så får man därför ta hänsyn till byggnadens förutsättningar. Du ska dock välja sådana tekniska lösningar att fuktsäkerheten inte försämras.

Rörledningar som kommer upp ur golvet medför en risk för vattenläckage, men de kan vara svåra att flytta på.

  • Planera våtrummet så att rörgenomföringarna inte kommer upp på de vattenutsatta delarna av golvet.
  • Hindra vatten att nå rörgenomföringarna. Går det att göra en upphöjning eller annat skydd som hindrar vatten att rinna till rörgenomföringarna?

En gästtoalett utan golvbrunn med enbart toalettstol och handfat med breddavlopp kan också utformas med enbart vattenavvisande ytskikt.
Som fastighetsägare är det också viktigt att känna till vilka krav på utförandet som kan stå i försäkringsbolagens försäkringsvillkor. Det har betydelse för skaderegleringen ifall det uppstår en vattenskada.

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

Byter du rören i våtrummet och kopplar dem till en befintlig stamledning i ett schakt? Utforma då schaktet med ett vattentät skikt och läckageindikering.

När du renoverar ett kök eller en tappvatteninstallation bör du utforma fuktskyddet på samma sätt som vid nyinstallation.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen