På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggregler för tillfälliga anläggningsboenden

Granskad: 

Denna vägledning vänder sig främst till byggherrar, kontrollansvariga samt landets byggnadsnämnder.

Dessutom kan den vara till nytta för de som ingår i byggherrens organisation, så som konsulter av olika slag; konstruktörer, brandingenjörer, arkitekter med flera. Detsamma gäller andra förvaltningar inom kommunen, till exempel räddningstjänsten, miljöförvaltningen och socialförvaltningen.

Syftet är att ge målgrupperna vägledning vad avser de anpassningar och avsteg som plan- och byggförordningen tillåter för tillfälliga anläggningsboende, och som preciseras genom Boverkets föreskrift om tillfälliga anläggningsboenden, ATA.

Allmän vägledning

Följande sidor behandlar allmänna principer för de ändrade reglerna om tillfälliga anläggningsboenden. Vad avses med ett tillfällig anläggningsboende, vilka regler får göras undantag från och vem ansvarar för att reglerna följs?

Lämplighet för avsett ändamål och tillgänglighet

Följande sidor behandlar avsteg i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om lämplighet för avsett ändamål och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Brandskydd

Följande sidor behandlar avsteg i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om brandskydd. Vägledningstexterna beskriver de anpassningar och avsteg som Boverket bedömer är skäliga att göra.

Hygien, hälsa och miljö

Vattenkran med rinnande vatten.

Följande sidor behandlar avsteg i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om hygien, hälsa och miljö. Vägledningstexterna beskriver de anpassningar och avsteg som Boverket bedömer är skäliga att göra.

Bullerskydd

Följande sidor behandlar avsteg i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om bullerskydd. Vägledningstexterna beskriver de anpassningar och avsteg som Boverket bedömer är skäliga att göra.

Säkerhet vid användning

Liten flicka står på balkong och tittar på blommor.

Följande sidor behandlar avsteg i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om säkerhet vid användning. Vägledningstexterna beskriver de anpassningar och avsteg som Boverket bedömer är skäliga att göra.

Hushållning med energi, vatten och avfall

Följande sida behandlar undantag i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om hushållning med energi, vatten och avfall.

Bärförmåga, stadga och beständighet

Följande sida behandlar hur kraven på bärförmåga, stadga och beständighet kan tillämpas för tillfälliga anläggningsboenden.

Ensamkommande barn

Hem för ensamkommande flyktingbarn i form av hem för vård och boende, HVB, eller liknande verksamhet berörs inte av den ändring som gjordes i plan- och byggförordningen från årsskiftet som avser tillfälliga anläggningsboenden

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen