Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggregler för tillfälliga anläggningsboenden

Granskad:

Denna vägledning vänder sig främst till byggherrar, byggnadsnämnder med flera som berörs av eller tillämpar reglerna i plan- och byggförordningen (PBF) om tillfälliga anläggningsboenden.  Syftet är att ge målgrupperna vägledning vad avser de anpassningar och avsteg som  PBF tillåter för tillfälliga anläggningsboende, och som preciseras genom Boverkets föreskrift, ATA.

Observera att tillfälliga anläggningsboenden inte är detsamma som kommunala ankomstboenden eller enklare förläggningar för mottagning av flyktingar och ATA- föreskriften därmed inte gäller för dessa.

Allmän vägledning

Byggkranar med himmel i bakgrunden

Följande sidor behandlar allmänna principer för de ändrade reglerna om tillfälliga anläggningsboenden. Vad avses med ett tillfällig anläggningsboende, vilka regler får göras undantag från och vem ansvarar för att reglerna följs?

Lämplighet för avsett ändamål och tillgänglighet

Person som sitter i soffa i hemmiljö med bärbar dator i knät

Följande sidor behandlar avsteg i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om lämplighet för avsett ändamål och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Brandskydd

Närbild på sprinkler

Följande sidor behandlar avsteg i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om brandskydd. Vägledningstexterna beskriver de anpassningar och avsteg som Boverket bedömer är skäliga att göra.

Hygien, hälsa och miljö

Vattenkran med rinnande vatten.

Följande sidor behandlar avsteg i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om hygien, hälsa och miljö. Vägledningstexterna beskriver de anpassningar och avsteg som Boverket bedömer är skäliga att göra.

Bullerskydd

Närbild på dörrhandtag på öppen dörr

Följande sidor behandlar avsteg i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om bullerskydd. Vägledningstexterna beskriver de anpassningar och avsteg som Boverket bedömer är skäliga att göra.

Säkerhet vid användning

Liten flicka står på balkong och tittar på blommor.

Följande sidor behandlar avsteg i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om säkerhet vid användning. Vägledningstexterna beskriver de anpassningar och avsteg som Boverket bedömer är skäliga att göra.

Hushållning med energi, vatten och avfall

Husfasad med balkonger och fönster

Följande sida behandlar undantag i tillfälliga anläggningsboenden vad avser regler om hushållning med energi, vatten och avfall.

Bärförmåga, stadga och beständighet

Träbalkar i konstruktion med himmel i bakgrunden

Följande sida behandlar hur kraven på bärförmåga, stadga och beständighet kan tillämpas för tillfälliga anläggningsboenden.

Ensamkommande barn

Översiktsbild över område med lägenhetshus

Hem för ensamkommande flyktingbarn i form av hem för vård och boende, HVB, eller liknande verksamhet berörs inte av den ändring som gjordes i plan- och byggförordningen 2016 som avser tillfälliga anläggningsboenden

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen