På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ska din byggnad ha en energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön.

Vilka byggnader ska ha en energideklaration?

Dessa byggnader ska ha en energideklaration

 • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
 • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.

Dessa byggnader är exempel på byggnader som inte behöver ha någon energideklaration:

 • Bestämmelserna om energideklaration tillämpas endast på byggnader där energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat så att inomhustemperaturen överstiger 10 plusgrader.
 • Industrianläggningar och verkstäder.
 • Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 • Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Läs mer om byggnader som inte behöver energideklareras

Även om en byggnad inte behöver ha en energideklaration är det tillåtet att upprätta och registrera en energideklaration i Boverkets energideklarationsregister. Det är alltid en certifierad energiexpert som gör energideklarationen.

För vissa byggnader gäller speciella regler.

Läs mer om byggnader som har speciella regler

Energideklarationen gäller tio år

Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver normalt inte upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas.

Energideklarationens innehåll

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 • byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Läs mer om innehållet i energideklarationen

Energiklass

I energideklarationen anges en energiklass för byggnaden. Denna baseras på byggnadens energiprestanda jämfört med tillåten energiprestanda för en ny byggnad. Som exempel kan nämnas att energiklassen för en byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad är klass C.

Läs mer om Energiklass

Energiexperten gör energideklarationen

Energideklarationen görs av en certifierad energiexpert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Energiexperten lägger in uppgifterna i energideklarationen direkt i Boverkets register för energideklarationer. När energiexperten lagt in alla uppgifter och energideklarationen är klar kan den hämtas från Boverkets register för energideklarationer.

Söka efter en certifierad energiexpert

Hämta en upprättad energideklaration

Boverket kan inte lämna någon uppgift om kostnaden för en energideklaration eftersom det bestäms av de certifierade energiexperterna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej