Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Filmer om detaljplanering

Granskad:

Här hittar du korta informationsfilmer om detaljplanering. De flesta av filmerna finns med i Boverkets webbutbildning Ny på jobbet som detaljplanerare. Du hittar en länk till webbutbildningen i Relaterad information.

Introduktion till detaljplaner

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 1, har vi hämtat ett avsnitt med Jonas Ledelius, länsjurist, Therese Byheden, planarkitekt Boverket, samt Karolina Andersson, lantmätare Boverket. 

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hur en kommun kan påbörja planprocessen

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 2, har vi hämtat ett avsnitt med Erik Mejer, planeringsarkitekt Nybro kommun. 

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 2, har vi hämtat ett avsnitt med Beatrice Buskas, jurist Boverket, samt Mikael Bäckman, planarkitekt. Avsnittet inkluderar även en film med Freja Råberg, Kalmar.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Intresseavvägningar under planprocessen

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 2, har vi hämtat ett avsnitt med Mikael Bäckman, planarkitekt, Christian Forsell, planarkitekt länsstyrelsen Kalmar, Jonas Ronsby, bygglovsarkitekt, samt Jonas Ledelius, länsjurist.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Vikten av tidig dialog

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 2, har vi hämtat ett avsnitt med Mikael Bäckman, planarkitekt, Christian Forsell, planarkitekt länsstyrelsen Kalmar, samt Jonas Ronsby, bygglovsarkitekt.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Standardförfarande och utökat förfarande

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 2, har vi hämtat ett avsnitt med Therese Byheden, planarkitekt Boverket, Karolina Andersson, lantmätare Boverket, samt Jonas Ledelius, länsjurist.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Detaljplanens grundkarta

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 3, har vi hämtat ett avsnitt med Karolina Andersson, lantmätare Boverket.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Detaljplanens fastighetsförteckning

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 3, har vi hämtat ett avsnitt med Karolina Andersson, lantmätare Boverket, samt Jonas Ledelius, länsjurist. 

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Länsstyrelsens och lantmäterimyndighetens roll under samråd

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 6, har vi hämtat ett avsnitt med Christian Forsell, planarkitekt, länsstyrelsen, Gunilla Thorvaldsson, lantmäterimyndigheten Kalmar kommun, samt Malin Joelsson, lantmäteriet. 

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Granskningsutlåtande och ändring i detaljplan efter granskning

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 6, har vi hämtat ett avsnitt med Therese Byheden, planarkitekt Boverket, samt Jonas Ledelius, länsjurist. 

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Antagande och laga kraft 

Från utbildningen Ny på jobbet som detaljplanehandläggare, lektion 6, har vi hämtat ett avsnitt med Therese Byheden, planarkitekt Boverket, samt Jonas Ledelius, länsjurist. 

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Den inte helt raka vägen till detaljplan

13 min

Planeringsarkitekt Josef Rundström på Gävle kommun beskriver ett detaljplaneärende från ax till limpa. Att ett detaljplaneärende kan ta betydligt längre tid än vad man på kommunen först planerade för.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Över gränsen

9 min

Informationsfilmen Över gränsen är framtagen av Boverket och Lantmäteriet för att medvetandegöra problem som kan uppstå tidigt i planprocessen, där det är viktigt att upprätta en dialog mellan planarkitekt och upprättaren av grundkartan. Filmen visar på vilka konsekvenser det kan få om man inte tar vara på och för samman kompetenserna som planerare och lantmätare har.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Vet du vad du äger?

5 min

I filmen "Vet du vad du äger?" berättar vi om hur byggaktörer med bra planering kan undvika onödiga förseningar och fördyringar. Inför byggprojekt tar byggaktörer ofta fram kartor, utredningar och andra handlingar som ska ligga till grund för planering. Men det är inte alltid det blir rätt. Bristfälliga underlag kan leda till förseningar och fördyringar. Se filmen "Vet du vad du äger" som handlar om vad byggaktörer kan behöva tänka på i planeringen.

Vet du vad du äger? (Film på Lantmäteriets YouTube-kanal)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen