Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Installation av solvärme

Granskad:

En anläggning för solvärme kan producera en betydande del av värmen och varmvattnet som ditt hus behöver under ett år. Solfångare är ofta ett bra komplement till husets befintliga värmesystem, som gör att du blir mindre påverkad när energipriset går upp och ned. Planera väl, så att solfångarna kan fungera under lång tid och får en bra placering som inte ger en för stor påverkan på husets utseende eller områdets miljö och kulturvärden.

Installation av solvärme

En solfångare kan producera värmeenergi som du kan använda för husets uppvärmning och varmvatten.

Solvärme är ett bra komplement till husets befintliga värmekälla och ger ett tillskott av energi under större delen av sommarhalvåret. Solvärme fungerar bra tillsammans med bland annat bergvärmepump, pelletspanna eller vedpanna.

Solfångarna kopplas till en ackumulatortank där värmen lagras om den inte används direkt. Om solvärmen ska användas för uppvärmningen av huset, krävs att det finns vattenburna radiatorer (element), som fördelar värmen över dygnet.

Sommarhalvåret är den lämpliga tiden att installera solvärme, eftersom solpanelerna vanligtvis monteras på taket och de flesta takmaterial kräver att man gör hål i taket.

Exempel på solfångare som har anslutits till värmesystem, varmvatten och ackumulatortank för lagring av varmvatten. Illustration: Boverket / Altefur Development

Du kan behöva söka bygglov för solvärmen. Läs på din kommuns webbplats eller fråga hos byggnadsnämnden.

Kommunernas webbsidor för byggande och boende

Även om du inte behöver bygglov, så finns det krav i plan- och bygglagen på hur din installation får utformas. När man gör ändringar på ett hus ska man ta hänsyn till stadsbilden, landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Det som kallas för varsamhetskravet och förvanskningsförbudet innebär att man ska ta tillvara husets kulturvärden, och ändringarna ska ha en god formverkan, färgverkan och materialverkan.

Solfångare och solcellspaneler

God form, färg och materialverkan

Hänsyn och god helhetsverkan

Varsamhetskravet

Förvanskningsförbudet

Påverkan på bebyggelsemiljön och kulturvärden

Eftersom solfångare oftast placeras där de syns väl, får de en stor påverkan på husets utseende. Därför behöver du vara noga med hur de utformas, så att de förändrar utseendet så lite som möjligt.

Sträva till exempel efter att välja en diskret färg, att undvika blänk och att låta solfångarna följa takets form så väl som möjligt. Kanske kan de placeras någonstans på tomten där de inte syns lika mycket.

Lönsamhet och energibesparing

Solvärme minskar din kostnad för köpt energi, men innebär inte att du använder mindre energi. Hur lönsamt det är för dig att installera solvärme beror på kostnaden för solvärmeanläggningen och det framtida priset på energi.

Andra nyttor med åtgärden

Med solvärme påverkas du mindre om energipriset höjs. Du bidrar också till minskade utsläpp av koldioxid under driften, eftersom du inte köper lika mycket energi som produceras på annat sätt.

Andra åtgärder som kan vara lämpliga att kombinera

 • Om takets livslängd är kortare än 25–30 år bör du renovera taket när du installerar solel. Takpapp har oftast kortare livslängd än takpannor.
 • Undersök om du behöver tilläggsisolera taket, innan du installerar solfångare, eftersom det är svårt att göra efteråt.

Att tänka på för att få full nytta av åtgärden

Här får du exempel på vad du kan göra för att hantera utmaningar före, under och efter åtgärden för att få full nytta av den.

Före åtgärden

 • Ta reda på om du behöver söka bygglov för det du vill göra, eller göra en anmälan. Det kan också finnas regler i till exempel detaljplanen om vad du får göra med just ditt hus eller i ditt område. Läs mer på din kommuns webbplats. 
 • Analysera hur anläggningen kommer att påverka husets utseende. Jämför gärna utseendet på flera olika lösningar och kontrollera med flera olika leverantörer.
 • Utred om takets konstruktion och hållfasthet är tillräckliga, för den ökade vikt som anläggningen kommer att innebära.
 •  Jämför olika typer av solfångare. Det vanligaste är plana solfångare, men det finns också vakuumrörsolfångare, koncentrerande solfångare, solfångare för pool och heliostatanläggningar som i stället producerar solkyla.
 • Analysera hur anläggningen kommer att påverka husets utseende. Jämför gärna utseendet på flera olika lösningar och kontrollera med flera olika leverantörer.
 • Bestäm storlek på anläggningen efter dels takytan, dels ditt behov av värme och varmvatten över året.
 • Bedöm fuktrisken när du väljer infästningsmetod. Om det krävs hål i takets tätskikt, så se till att håltagningen genomförs på ett fuktsäkert sätt. Rådgör med en fuktsakkunnig, för att undvika skador på huset.
 • Dokumentera hur mycket energi huset använder före renoveringen, så att du har något att jämföra med, när du följer upp för att se resultatet.

När åtgärden genomförs

 • Dokumentera gärna arbetet, till exempel genom att fotografera.

Efter åtgärden  

 • Låt gärna en oberoende besiktare besikta anläggningen för att kontrollera att inga fel eller skador har uppstått.
 • När flera värmekällor kopplas ihop krävs bra styrning för att de ska samverka effektivt. Be installatören att hjälpa till.
 • Installatören bör ge dig alla anvisningar för drift och skötsel, tillverkarnas manualer samt dokumentation av utförandet.
 • Följ upp hur mycket energi huset använder, under det första året efter renoveringen. Om du inte ser den minskning av energianvändning som du hade förväntat dig, så undersök om något är fel eller kan förbättras.
 • Vid installation av solfångare minskar husets behov av köpt energi. Undersök om du kan få ett billigare elabonnemang. Om din renovering har minskat behovet av el, kan du ha möjlighet att sänka den fasta kostnaden för elabonnemanget, genom att byta till en lägre kapacitet för huvudsäkringen (”säkra ned”). Du kan också sänka kostnaden för fjärrvärme om du har ett abonnemang med en bestämd maxeffekt.
 • Uppdatera din underhållsplan, och beskriv ändringarna du har gjort i huset. Om det inte finns en underhållsplan för huset så är det ett bra tillfälle att skriva en. Du kan läsa mer om att göra en underhållsplan på sidan Planera och genomför underhållet på ditt hus.

  Planera och genomför underhållet på ditt hus

Här kan du få hjälp

Här får du tips om var du kan hitta mer stöd och hjälp när du ska installera solvärme.

Energi- och klimatrådgivning

Du kan fråga om råd hos energi- och klimatrådgivningen i din kommun. Det är gratis, och de är opartiska och har kunskaper om ditt område.

Hitta din energi- och klimatrådgivare (på Energimyndighetens webbplats)

Energideklaration

Finns det en energideklaration för huset? Annars kan det kan vara en god idé att anlita en certifierad energiexpert för att göra en energideklaration. Då får du dessutom förslag till åtgärder för just ditt hus.

Sök och hämta energideklaration

Hitta energiexperter

Experter

Som privatperson kan det vara svårt att göra vissa saker själv. Du kan alltid ta hjälp av experter. Företagen har erfarenhet och rätt verktyg. De kan ge dig råd om renoveringen, utifrån förutsättningarna i ditt hus.

Även om du inte ska göra arbetet själv, är det bra om du lär dig mer om de åtgärder du är intresserad av. Då blir det lättare att välja rätt hantverkare, vara en bra tydlig beställare och följa arbetet under renoveringen.

Montageanvisningar

Läs gärna monteringsanvisningar från flera olika tillverkare och leverantörer. Där kan du få kunskap om hur du kan göra. Du kan också jämföra olika produkters styrkor och svagheter. Om du ska anlita ett företag för att göra jobbet, kan du dessutom skriva i avtalet att de ska följa en viss anvisning. Oftast kan du hitta anvisningarna genom att söka på internet.

Certifieringar och kvalitetssystem

För att säkerställa kvalitet och säkerhet, finns det certifieringar och kvalitetssystem för de som arbetar med exempelvis isolering, ventilation eller värmesystem. Det kan vara en god idé att läsa om vilka branschorganisationer, certifieringar och kvalitetssystem som finns, för det du planerar att göra. Du kan till exempel ha som krav i avtalet med hantverkare, att de ska ha en viss certifiering, så har du en ökad trygghet som beställare. Du kan hitta vissa certifierade och auktoriserade företag på Energimyndighetens webbplats.

När du ska anlita hantverkare (på Energimyndighetens webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen