Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket arbetar för att nå miljömålen

Granskad:

Boverket arbetar på flera sätt för att miljökvalitetsmålen och miljöpolitikens generationsmål ska uppnås.

God bebyggd miljö

Vad gör den byggda miljön god? Vad måste vara på plats för att nå dit? Vad gör myndigheterna för att nå målet? En god och hälsosam livsmiljö är viktig för människors välmående.

Regeringsuppdrag att bistå Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de nationella miljömålen. Boverket är en av de deltagande myndigheterna.

Äldre miljömålsrapporter

Här presenteras olika miljömålsprojekt och miljömålsrapporter som Boverket i samverkan med andra aktörer har tagit fram.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen