På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Höörs kommun

Granskad:

Höörs kommun är belägen mitt i Skåne och tillhör Skåne län. Kommunen har 16 713 invånare (2019-12-31). Befolkningen minskade med 76 invånare under år 2019. Höör uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Bostadsläge och hållbar planering i Höörs kommun 2020

Bostadsförsörjningsprogrammet för Höörs kommun antogs 2015 och behandlar bland annat marknadsförutsättningar och olika gruppers behov av bostäder. Programmet är strukturerat, illustrativt och lättöverskådligt. Avsnitten avslutas med tydliga slutsatser.Tre fokusområden för bostadsförsörjningen pekas ut som utgångspunkt för mer detaljerade strategier, insatser och uppföljningar. Dessa är:

  • Attraktiva bostadsmiljöer med utgångspunkt i lokala förutsättningar och god kollektivtrafik
  • Varierat bostadsutbud för äldre
  • Minskad hemlöshet och utestängning

Bostadsförsörjningsprogrammet följs årligen upp av kommunen. År 2020 gjordes en gemensam uppföljning av Bostadsförsörjningsprogrammet och översiktsplanen, som redovisas i ett PM godkänt av kommunstyrelsen i mars 2020. Bostadsbyggande och bostadsmarknad beskrivs i förhållande till befolkningsutvecklingen och bostadsförsörjningen för särskilda grupper följs upp med olika nyckeltal.

Läs mer i "Bostadsläge och hållbar planering i Höörs kommun 2020", se länk i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen