Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets konstruktionsregler, BKR, från 1994 till 2010

Granskad:

År 1994 började Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, BKR att gälla. BBR gäller fortfarande. BKR upphörde att gälla den 1 januari 2011 och ersattes då helt av EKS 7.

BKR ersätts av EKS 7

Den 1 januari 1994 trädde Boverkets byggregler (BBR 1, BFS 1993:57) och Boverkets konstruktionsregler (BKR 1, BFS 1993:58) i kraft. De är föreskrifter och allmänna råd. Samtidigt upphörde nybyggnadsreglerna att gälla.

BBR är funktionskrav, det vill säga att en viss funktion ska uppnås och den kan ibland uppnås på olika sätt. Både BBR och BKR har ändrats vid flera tillfällen. Vid vissa tillfällen har ändringarna varit omfattande medan det vid andra tillfällen endast varit mindre ändringar. Numera sker en kontinuerlig översyn av reglerna.

BKR upphävdes den 1 januari 2011 och ersattes då helt av BFS 2010:28, EKS 7.

Kort om ändringarna i BKR

BFS 2010:28, EKS 7

Boverkets konstruktionsregler, BKR, upphävdes den 1 januari 2011 genom BFS 2010:28, EKS 7.

BFS 2010:28, EKS 7 (pdf)

BFS 2010:2 BKR 13

Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 31 januari 2010. Ett flertal hänvisningar till standarder har uppdaterats och nya beräkningsmetoder är införda. De ändrade reglerna finns i alla avsnitt.

BFS 2010:2 BKR 13 (pdf)

BFS 2008:7 BKR 12

Ändring. Ikraftträdande den 1 juli 2008. Ändringar i reglerna om bärförmåga vid brand i avsnitt 10.

BFS 2008:7 BKR 12 (pdf)

BFS 2007:20 BKR 11

Ändring. Ikraftträdande den 15 december 2007. De flesta ändringarna finns i avsnitt 8 om stålverkskonstruktioner, där ett flertal hänvisningar till standarder uppdaterats. Regler om flyttning av byggnadsverk införs.

BFS 2007:20 BKR 11 (pdf)

BFS 2006:11 BKR 10

Ändring. Ikraftträdande den 9 maj 2006. Nya regler för snölast införs, avsnitt 3.

BFS 2006:11 BKR 10 (pdf)

BFS 2005:18 BKR 9

Ändring. Ikraftträdande den 1 december 2005. Mindre ändringar beträffande brandregler.

BFS 2005:18 BKR 9 (pdf)

BFS 2004:9 BKR 8

Ändring. Ikraftträdande den 1 augusti 2004. Ändringar främst i reglerna om murverkskonstruktioner i avsnitt 6 och betongkonstruktioner i avsnitt 7.

BFS 2004:9 BKR 8 (pdf)

Regelsamling för konstruktion, 2003

För att underlätta för den som använder BKR ger Boverket ut en regelsamling för konstruktion. Förutom BKR innehåller regelsamlingen läsanvisningar och utdrag ur berörda lagar och förordningar. I denna regelsamling finns ändringar införda t.o.m. BFS 2003:6.

Regelsamling för konstruktion, 2003 (pdf)

BFS 2003:6 BKR 7

Ändring. Ikraftträdande den 1 april 2003. Genomgripande ändringar har skett i främst avsnitt 1 Inledning och avsnitt 7 Betongkonstruktioner. Ett antal följdändringar har skett i främst avsnitt 2 Allmänna regler för bärande konstruktioner och avsnitt 3 Laster.

BFS 2003:6 BKR 7 (pdf)

BFS 2002:6 BKR 6

Ändring. Ikraftträdande den 1 maj 2002. Mindre ändringar främst i avsnitt 6 om murverkskonstruktioner.

BFS 2002:6 BKR 6 (pdf)

BFS 1999:46 BKR 5

Ändring. Ikraftträdande den 1 januari 2000. Mindre ändringar.

BFS 1999:46 BKR 5 (pdf)

BFS 1999:7 BKR 4

Ändring. Ikraftträdande den 1 juli 1999. Mindre ändringar.

BFS 1999:7 BKR 4 (pdf)

BFS 1998:39 BKR 3

Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 januari 1999. Ändringar i samtliga avsnitt. Beteckningen "BKR 94" byts mot "BKR".

BFS 1998:39 BKR 3 (pdf)

BFS 1995:18 BKR 2

Ändring och omtryck. Ikraftträdande den 1 juli 1995. Ändringar i samtliga avsnitt.

BFS 1995:18 BKR 2 (pdf)

BFS 1993:58 BKR 1

Grundförfattning. Ikraftträdande den 1 januari 1994.

BFS 1993:58 BKR 1 (pdf)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen