På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Högsta tillåtna fukttillstånd

Byggnaden ska inte utsättas för större fuktbelastningar än vad materialen och produkterna i byggnaden med säkerhet tål.

Högsta tillåtna fukttillstånd

I Boverkets byggregler, BBR, anges att fukttillstånden i byggnaden inte ska överskrida byggmaterialens och byggprodukternas högsta tillåtna fukttillstånd. Det är den övre gräns där fukt inte kan förväntas orsaka skador som påverkar hygien eller hälsa.

Högsta tillåtna fukttillstånd bestäms av materialens och produkternas kritiska fukttillstånd och en säkerhetsmarginal. Fukttillstånden kan anges som relativ fuktighet (%) eller fuktkvot (kg/kg eller %).

Här kan du läsa mer om hur man projekterar för fuktsäkerhet.

Här kan du läsa mer om hur man kontrollerar och bedömer att högsta tillåtna fukttillstånd inte överskrids. 

En vägledning för bestämning av högsta tillåtna fukttillstånd finns i boken "Byggvägledning 9 Fukt" från Svensk Byggtjänst. Se Relaterad information under rubriken "På andra webbplatser".

Får högsta tillåtna fukttillstånd överskridas

Högsta tillåtna fukttillstånd får överskridas om fuktens påverkan på byggnaden saknar betydelse för hygien eller hälsa. Ett exempel på detta är missfärgande mögelfläckar på en väl ventilerad och dränerad träpanel. Ett annat exempel är mögel på strö- och bärläkt under ett tegeltak. Sådant mögel kan visserligen utvecklas till en skada som får betydelse för takets beständighet och då medföra risk för nedfallande tegelpannor, men själva mögelpåväxten saknar betydelse för hygien och hälsa för dem som bor i eller vistas vid huset. Mögel på kallvindar kan däremot ha betydelse för hygien eller hälsa, eftersom det medför risk för spridning av lukt och mögelsporer och fragment till inomhusmiljön.

Eftersom byggreglerna inte ställer krav på fuktsäkerhet ur exempelvis estetisk eller ekonomisk synvinkel, är det upp till byggherren i egenskap av beställare att ställa egna sådana krav.

Kritiskt fukttillstånd

Det kritiska fukttillståndet är en materialegenskap. Vid det kritiska fukttillståndet förändras materialets egenskaper drastiskt eller så sker det mikrobiell tillväxt på materialytan.

I en byggnad kombineras olika material som påverkar varandra. Det kritiska fukttillståndet för det fuktkänsligaste materialet blir då avgörande för nivån på högsta tillåtna fukttillstånd. Om materialets eller produktens fuktegenskaper är väl undersökta och kritiska fukttillstånd är dokumenterade kan de värdena användas. Om det saknas uppgifter ska relativa fuktigheten 75 % användas som kritiskt fukttillstånd.

Kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt

Materialdata för kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt kan till exempel anges som en högsta fuktnivå och en högsta temperatur som kan föreligga oavsett varaktighet utan att det börjar växa mögel på materialet eller produkten. Det kritiska fukttillståndet kan dock ha olika värden beroende på variationer i fukt och temperatur och under hur lång tid som dessa förhållanden varar.

Provningsmetod för kritiskt fukttillstånd

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tagit fram en provningsmetod för bestämning av kritiskt fukttillstånd för mikrobiell tillväxt, SP MET 4927, och har även information på sin webbplats om detta. Se Relaterad information under rubriken "På andra webbplatser".

Säkerhetsmarginal

I BBR anges ingen metod för att bestämma säkerhetsmarginalen mellan högsta tillåtna fukttillstånd och kritiskt fukttillstånd. Byggherren bestämmer själv säkerhetsmarginalen med utgångspunkt från de osäkerheter som finns i beräkningsmodeller, ingångsparametrar och mätmetoder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej