På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lufttäthet

Granskad:

Byggnader ska "andas" med ventilationssystemet. Byggnadens klimat­skiljande delar bör ha så god lufttäthet som möjligt.

I uppvärmda byggnader medför luftläckage och invändigt övertryck risk för fuktskador inuti klimatskiljande byggnadsdelar.

Inomhus är normalt mängden vattenånga i luften högre än i luften utomhus. Ifall inhomhusluften läcker in i väggar eller upp på vinden och luften kyls ner så kan det bli kondens mot kalla ytor

För att undvika fuktskador på grund av luftläckage bör byggnadens klimat­skiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken för luftläckage störst i byggnadens övre delar, dvs. där det lättast kan råda invändigt övertryck.

Information om lufttäthet i byggnader finns i rapporten "Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar" (Paula Wahlgren SP Rapport 2010:09). Se länk under "Relaterad information".

Förslag till rutiner och checklistor för att uppnå god lufttäthet finns i rapporten "ByggaL – Metod för byggande av lufttäta byggnader" (Eva Sikander SP Rapport 2010:73).

Tillbaka till toppen