Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lufttäthet

Granskad:

Byggnader ska "andas" med ventilationssystemet. Byggnadens klimat­skiljande delar bör ha så god lufttäthet som möjligt.

I uppvärmda byggnader medför luftläckage och invändigt övertryck risk för fuktskador inuti klimatskiljande byggnadsdelar.

Inomhus är normalt mängden vattenånga i luften högre än i luften utomhus. Ifall inomhusluften läcker in i väggar eller upp på vinden och luften kyls ner så kan det bli kondens mot kalla ytor

För att undvika fuktskador på grund av luftläckage bör byggnadens klimat­skiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt. I de flesta byggnader är risken för luftläckage störst i byggnadens övre delar, dvs. där det lättast kan råda invändigt övertryck.

Information om lufttäthet i byggnader finns i rapporten "Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar" (Paula Wahlgren SP Rapport 2010:09). Se länk under "Relaterad information".

Förslag till rutiner och checklistor för att uppnå god lufttäthet finns i rapporten "ByggaL – Metod för byggande av lufttäta byggnader" (Eva Sikander SP Rapport 2010:73).

Tillbaka till toppen