Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Öppna data - API för energideklarationer

Granskad:

Här finns Boverkets API för energideklarationerna. Genom detta API kan man få tillgång till basuppgifterna i en energideklaration. API:et är enbart tillgänglig för företag och för att få tillgång till API:et ansöker man genom ett avtal som finns på denna webbsida.

Boverkets API är utvecklad för att företag lättare ska kunna få tillgång till vissa uppgifter i energideklarationsregistret som behövs i deras verksamhet. Dessa kallas för basuppgifter och är bland annat uppgifter om byggnadens energiklass, energideklarations-ID, energiprestanda (primärenergital), specifik energianvändning (det som tidigare var energiprestanda), om radonmätning och ventilationskontroll är utförd och när energideklarationen är utförd. Basuppgifterna tillhandahålls utan kostnad.

Du finner lite mer information om API:et under "Relaterad information" nedan.

Att ansöka om tillgång till detta API

Gör så här:

 1. Ladda ned avtalet och dessa bilaga, du finner dessa under "Relaterad information" och "Dokument".
 2. Läs och fyll i alla fälten i avtalet. Skriv ut två exemplar av avtalet och underteckna dessa.
 3. Bifoga dokumentation som styrker att den som undertecknar avtalet har rätt att ingå avtal, exempelvis bolagsregistrering och eventuellt delegationsbeslut.
 4. Läs och fyll i alla fält i bilagan till avtalet och skriv ut ett exemplar.
 5. Skickas de två avtalen och bilagan till:
  Boverket
  Registraturen, dnr.  344/2019

  Box 534
  371 23 Karlskrona
 6. Så fort vi har beslutat om tillgång till Boverkets API för energideklarationer, kommer vi att returnera ett undertecknat avtal.
 7. Vi kommer att kontakta den namngiven integratör/utvecklare i bilagan via e-postmeddelande, för att ge mer information om hur tillgång till API för energideklarationer kommer att ske.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen