Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Läget på bostadsmarknaden

Granskad:

Boverket är regeringens expertmyndighet för frågor kring utvecklingen på bostadsmarknaden.

Boverket följer och analyserar utvecklingen på bostadsmarknaden kontinuerligt och kan därmed ge tidiga signaler om hur tillgång och efterfrågan på bostäder utvecklas i olika delar av landet. Genom den årliga Bostadsmarknadsenkäten får vi in kommunernas bedömningar av situationen på de lokala bostadsmarknaderna. 

Publiceringar inom bostadsmarknadsområdet

  • Boverkets bostadsmarknadsenkät (BME), publicering maj 2023
  • Boverkets byggprognos, publicering juni, reviderad i oktober 2023
  • Boverkets bedömning av bostadsbyggnadsbehovet, publicering september 2023
  • Hushållens boendeekonomi, publicering hösten 2023

Behov av bostadsbyggande

Byggkranar över bostadsområde. Foto:Scandinav/ Marie Linnér.

Hur många nya bostäder som kommer att behövas till följd av en ökad befolkning beror på hur antalet hushåll förändras. Detta är utgångspunkten för Boverkets återkommande beräkningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet.

Bostadsmarknadsenkäten

Barn med skateboard på en gård framför flerbostadshus. Foto: Franz Feldmanis.

Bostadsmarknadsenkäten riktar sig till landets 290 kommuner, som får svara på frågor om bland annat förväntat bostadsbyggande och läget på bostadsmarknaden.

Byggprognos

Byggkranar mot en blå himmel med små moln. Foto: Hans Ekestang

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet.

Regionala bostadsmarknadsanalyser

Personer i ett mötesrum. I fönstret speglar sig en staf med grönska och flervåningshus. Foto: Johnér/Karl Forsberg.

Länsstyrelserna tar årligen fram regionala bostadsmarknadsanalyser. De grundar sig bland annat på resultaten från Bostadsmarknadsenkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen