På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Läget på bostadsmarknaden

Boverket är regeringens expertmyndighet för frågor kring utvecklingen på bostadsmarknaden.

Boverket följer och analyserar utvecklingen på bostadsmarknaden kontinuerligt och kan därmed ge tidiga signaler om hur tillgång och efterfrågan på bostäder utvecklas i olika delar av landet. Genom den årliga Bostadsmarknadsenkäten får vi in kommunernas bedömningar av situationen på de lokala bostadsmarknaderna.

Indikatorer med byggprognos

Byggkranar mot en blå himmel med små moln. Foto: Hans Ekestang

Boverkets indikatorer ger en aktuell beskrivning och analys av läget på bostadsmarknaden, med fokus på bostadsbyggande och byggprognos.

Bostadsmarknadsenkäten

Barn med skateboard på en gård framför flerbostadshus. Foto: Franz Feldmanis.

Bostadsmarknadsenkäten riktar sig till landets 290 kommuner, som får svara på frågor om bland annat förväntat bostadsbyggande och läget på bostadsmarknaden.

Regionala bostadsmarknadsanalyser

Personer i ett mötesrum. I fönstret speglar sig en staf med grönska och flervåningshus. Foto: Johnér/Karl Forsberg.

Länsstyrelserna tar årligen fram regionala bostadsmarknadsanalyser. De grundar sig bland annat på resultaten från Bostadsmarknadsenkäten.

Behov av bostadsbyggande

Byggkranar över bostadsområde. Foto:Scandinav/ Marie Linnér.

Hur många nya bostäder som kommer att behövas till följd av en ökad befolkning beror på hur antalet hushåll förändras. Detta är utgångspunkten för Boverkets återkommande beräkningar av det framtida bostadsbyggnadsbehovet.

Marknadsrapporter 2008-2015

En byggarbetsplats med en kranbil och arbetare. Foto: Hans Ekestang

Serien Marknadsrapporter gavs ut under 2008-2015. Marknadsrapporterna innehåller analyser och kunskapsunderlag inom bostadsmarknad, byggande och planering.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej