På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändring av byggnader

Krav vid ändring av byggnader

När en byggnad ändras ska byggnaden uppfylla ett antal krav. Kraven gäller oberoende av om åtgärden är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.

Vad är en ändring

De flesta åtgärder i en byggnad medför någon form av ändring. Även många underhållsåtgärder medför en ändring.

Tillämpning av kraven vid ändring av byggnad

Vid ändring av en byggnad ska hänsyn tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Dessutom ska ändring av en byggnad utföras varsamt och de kulturhistoriska värdena tillvaratas. Därför måste kravnivån i det enskilda fallet alltid fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden.

Tillgänglighetskrav vid ändring av byggnader

När det gäller tillämpning av krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns det vid ändring av byggnad en specialreglering i plan- och bygglagen, PBL, samt plan- och byggförordningen, PBF.

Tillbyggnad

Tillbyggnad är en form av ändring, och reglerna för ändring av byggnad gäller därför även för tillbyggnader.

Ändrad användning

Ändrad användning är en form av ändring. Vid ändrad användning kan krav ställas på hela den del som ges en ändrad användning. Vid tillämpningen av kraven ska dock hänsyn tas till bland annat ändringens omfattning.

Ombyggnad

Ombyggnad är en form av ändring av byggnad. Vid ombyggnad kan krav ställas på hela byggnaden. Även vid ombyggnad ska dock kraven anpassas utifrån byggnaden förutsättningar, ändringens omfattning, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet.

Mer information

I webbutbildningen Ändring av byggnad kan du fylla på dina kunskaper kring ämnet. Ta del av utbildningen under rubriken Webbutbildningar i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej