Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker med kalla vindar

Granskad:

Kalla vindar drabbas ofta av fuktskador, som kan leda till dålig inomhusmiljö, som i sin tur kan leda till hälsoproblem. Här kan du läsa om olika fuktrisker vad gäller kalla vindar. Du kan också läsa mer om några av fuktriskerna kopplade till kalla vindar.

Illustrationen visar ett kallt vindsutrymme. Illustration: Boverket/Altefur Development

Kalla vindar

En kall vind är ett vindsutrymme där hela eller delar av konstruktionen har en temperatur som ligger nära eller under uteluftens temperatur.

Kalla vindar är en vanligt förekommande takkonstruktion som ofta drabbas av fuktskador.

Fuktrelaterade risker

Det är viktigt att du bedömer och hanterar fuktkällor och fuktrisker för kalla vindar. Fukt kan tillföras vinden genom till exempel nederbörd, fukt i inomhusluften, fukt i utomhusluften och byggfukt, och om fukt tillförs vinden kan det leda till fuktskador.

Fuktskador på olika byggnadsmaterial kan i sin tur leda till föroreningar, till exempel mikrobiologisk påväxt som kan spridas till inomhusmiljön via luftrörelser.

Läs mer om hur kalla vindar har förändrats genom åren och hur det har påverkat risken för fuktskador under fliken ”Fördjupning”.

Här finns mer information om några av riskerna för kalla vindar och exempel på vad du behöver ta hänsyn till när du gör riskbedömningen.

Risker med omfördelning av fukt i tak

Illustration på vindsutrymme med taket täckt av snö på ena sidan och solbelyst på andra.

Fukt går från varmt till kallt, och om solen värmer upp delar av taket när andra delar av taket fortfarande är kalla kan det uppstå fuktskador i de kalla delarna. Sannolikheten för skador ökar därför där underlagstak av trä finns orienterade i både norr och söder. Här kan du läsa mer om riskerna med omfördelning av fukt i taket.

Risker med vatten som läcker genom tak

Illustration på ett regninläckage vid skorsten.

Regnvatten kan läcka in genom yttertaket via otätheter, exempelvis vid genomföringar, tätskiktens skarvar, ränndalar, infästningar och andra detaljer. Här kan du läsa mer om riskerna med vatten som läcker in.

Risker med snöinblåsning

Illustration på vindsutrymme med ventilation från takfot varigenom snö tar sig in och lägger sig.

Snö kan blåsa in i byggnadens konstruktion via otätheter och ventilationsöppningar. Om du inte utformar ventilationsöppningen vid exempelvis takfoten så att snön hindras från att ta sig in i konstruktionen, kan snön senare smälta och orsaka skador. Här kan du läsa mer om riskerna med snöinblåsning.

Risker med fukt från inomhusluften

Illustration på vindsutrymme med frost över ett luftläckage genom vindsbjälklaget.

Fuktig inomhusluft som läcker till kallare byggdelar via otätheter kan orsaka fuktskador. Här kan du läsa mer om riskerna med fukt från inomhusluft.

Risker med nattutstrålning

Illustration som visar hur uteluften strömmar in i en vind, kyls ner och kondenserar sedan på yttertakets insida.

Vid kall klar väderlek kan ytor som vetter mot natthimlen kylas ned kraftigt. Detta kan orsaka kondens och därmed eventuell uppfuktning av material som är i kontakt med utomhusluft, inomhusluft eller av byggnadsdelar med kvarvarande byggfukt. Här kan du läsa mer om riskerna med nedkylning av olika byggnadskonstruktioner via nattutstrålning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen