På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Standarder för LCA

Granskad: 
Bild på hus och byggprodukter.
Illustration: Boverket/Infab

För att skapa enhetliga och transparenta arbetssätt vid genomförandet av livscykelanalyser finns standarder att ta hjälp av. Dessa standarder underlättar även tolkningen av resultaten. Olika nationella och internationella standardiseringsorganisationer har tagit fram metodstandarder för att beräkna byggnaders och byggprodukters miljöpåverkan.

Standarder kan ha antingen ett nationellt, europeiskt eller internationellt ursprung. Står det SS framför standardnumret är det en svensk standard, medan EN innebär att det är en europeisk standard och ISO att det är en internationell standard.

Standarder med nationellt, europeiskt respektive internationellt ursprung

Standarder för LCA inom byggsektorn

Riktlinjer och beräkningsmetoder för LCA av byggnader finns i standarden SS-­EN 15978:201. Denna standard kan användas såväl när man uppför en byggnad som när man ändrar byggnader. Standarden ger bland annat vägledning om

  • val av syfte och omfattning för LCA
  • avgränsningar inom undersökt system
  • data samt insamling och analys av data
  • indikatorer som ska inkluderas och hur dessa beräknas
  • hur resultatet ska redovisas.

Standarden kan jämföras med en omfattande checklista över vad som ska finnas med i en LCA för en byggnad och baseras på en så kallad bokförings-­LCA. I en bokförings­-LCA ingår de direkta miljöeffekterna inom den studerade produktens livscykel. Läs mer om bokförings-­LCA i "Relaterad information".

Riktlinjer för LCA av byggprodukter finns i standarden SS-EN 15804:2012 + A1:2013. Standarden ligger till grund för miljövarudeklarationer (EPD) av byggprodukter. Vill du veta mer om EPD – läs avsnittet Mer om miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD) som du hittar i menyn. Den internationella motsvarigheten till denna standard är ISO 21930:2017.

Bild på olika produkter och vilka standarder som gäller.
Standarden SS-EN 15804 behandlar byggprodukter, SS-EN 15978 behandlar hela byggnader och ISO-standarderna 14040, 14044, 14097, 14048, 14049 behandlar LCA för produkter generellt. Illustration: Boverket/Infab

Fördelar med att utgå från en standard

Om du genomför din LCA enligt en standard blir den transparent och väldokumenterad. Det blir också lättare att se vilka förutsättningar och antaganden resultaten grundar sig på. Används resultaten för att visa miljöfördelar hos en viss produkt är det viktigt att de är välgrundade och trovärdiga, eftersom detta ökar trovärdigheten för produktens miljöinformation.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen