Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Omvärldsbevakning

Granskad:

Omfattningen och inriktningen på bostadsefterfrågan påverkas av utvecklingen i samhället i stort och planeringen för bostadsförsörjningen behöver sättas i relation till händelser i omvärlden. Sysselsättnings- och näringslivsutvecklingen i regionen kan till exempel påverka bostadsefterfrågan och därmed marknadsförutsättningarna i kommunen.

Statliga initiativ, som regionala infrastruktursatsningar och utbyggnad av högskolor, kan påverka den lokala bostadsmarknaden. Andra omvärldsfaktorer som har betydelse för förutsättningarna för bostadsbyggande är prisutveckling på småhus och bostadsrätter, ränteutveckling och inkomstutvecklingen för hushållen. Länkar till några relevanta källor finns i ”Relaterad information”.

Omvärldsbevakning sker annars kontinuerligt, genom dagspress och tidskrifter, via nyhetsbrev, på webbplatser och i sociala medier, på konferenser och seminarier, etc. Omvärldsförändringar kan även yttra sig som värderingsförskjutningar och livsstilsförändringar. Att anordna lokala seminarier, rundabordssamtal eller fokusgrupper kan bidra till att få grepp om hur den typen av förändringar kan tänkas påverka framtida bostadsefterfrågan och marknadsförutsättningar.

Det handlar också om den rent geografiska omvärlden – hur situationen ser ut i grannkommunerna och regionen i övrigt. Flyttströmmar kan vara en indikator på mellankommunala beroenden. En annan kan vara vilka som flyttar in i nyproduktionsprojekt. Prisutvecklingen i grannkommunerna kan ge en indikation om vad som är på gång på bostadsmarknaden. Med hjälp av SCB:s webbapplikation "Kommuner i siffror" kan du enkelt jämföra utvecklingen i din egen kommun med valfri annan kommun, se länk i "Relaterad information".

"Boverkets indikatorer – analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos" är en återkommande aktuell sammanställning av indikatorer som belyser utvecklingen på bostads- och kreditmarknaden nationellt och för storstadsregionerna. Sammanställningen bygger på uppgifter från skilda källor, som bearbetas och sammanställs av Boverket tillsammans med uppgifter ur vår egen statistik. Se länk till sidan "Indikatorer för bostadsbyggande" i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen