På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

PBL och kulturvärden

För dig som arbetar med PBL-ärenden på kommun är detta en heltäckande introduktion till hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Utbildningen är även till för dig på länsstyrelsen eller i privata sektorn som är involverad i plan- och byggärenden och kulturvärden.

Syftet med utbildningen är att den ska bidra till en mer effektiv och rättssäker tillämpning av PBL genom en bättre och enhetlig kunskap om hantering av kulturvärden. Genom att gå denna utbildning får du en grundläggande kunskap om hur det allmänna intresset kulturvärden ska tas om hand i plan- och byggprocesser enligt PBL.

Utbildningens innehåll

Utbildningen producerad år 2019.

Utbildningen omfattar sex olika delar:

  • Kulturvärden – ett allmänt intresse
  • Översiktsplan och kulturvärden
  • Detaljplan och kulturvärden
  • Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet
  • Lov och kulturvärden
  • Byggprocessen och kulturvärden

Varje utbildningsavsnitt är 20–30 minuter och omfattar främst inspelade föreläsningar men även filmade exempel från kommuner och myndigheter. Du kommer åt avsnitten genom inloggningsknappen ovan. Utbildningen är öppen och kostnadsfri för alla. När du har genomfört ett eller alla avsnitten finns det en utvärdering som vi uppskattar mycket om du vill besvara.

Utbildningen är ursprungligen ett initiativ från länsstyrelsernas kulturmiljöforum. Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har samverkat i framtagandet av webbutbildningen. Även Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har medverkat i initiativgruppen, som har satt ramarna för innehållet.

Användartips för webbläsare

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till dig som är handläggare på kommun och arbetar med plan- och byggprocessen. Utbildningen är även relevant för annan personal på kommunerna som kommer i kontakt med kulturvärden samt för personal på länsstyrelserna och olika kulturmiljövårdande institutioner och utbildningar. Självklart kan den ses av alla som på något sätt kommer i kontakt med kulturvärden och PBL.

Tillgängligt handledarmaterial till seminarium

Till utbildningens olika avsnitt finns det handledarmaterial som fungerar som ett stöd för att genomföra seminarier i storgrupp med exempelvis flera kommuner. Länsstyrelsen har en särskild roll i att planera och genomföra dessa träffar. I materialet finns framförallt färdigskrivna diskussionsfrågor och kompletterande information som man kan utgå ifrån och anpassa till den enskilda träffen.

Handledmaterialet är fritt tillgängligt för alla att använda och för att anordna fysiska träffar och diskutera i samband med att man ser utbildningen.

Var finns handledarmaterialet?

Handledarmaterialet till alla avsnitten finns under rubriken "Dokument" i ”Relaterad information” på denna sida. Där finns även ett förslag till dagordning för ett fysiskt seminarium med några av utbildningsavsnitten. Detta hoppas vi kan fungera som inspiration för er som ska planera en träff.

Skypeträffar för handledning och stöd för dig som ska anordna ett seminarium

Under 2020 så erbjuder Boverket alla er som har planer på att anordna ett fysiskt seminarium möjlighet att ställa frågor om materialet och bolla olika tankar och idéer. Vi kommer att finnas tillgängliga på Skype mellan klockan 10.15- 12.00 de tider som finns listade här nedan. Du behöver inte vara med under hela mötestiden, utan du kan välja att logga in på mötet mellan klockan 10.15 fram till 12.00.

Mötet är både för er som nästan är färdiga med er planering inför en träff, ni som är i uppstartsarbetet eller för er som har några specifika frågor om något som tas upp i utbildningen. Om vi inte kan svara vid sittande bord, så återkommer vi såklart till er vid ett senare tillfälle.

Träffarna kommer att ske:

  • 20 mars
  • 5 juni
  • 18 september
  • 20 november

Klicka här för att få en Skypeinbjudan till det möte eller möten som du vill vara med på

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej