På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

PBL och kulturvärden

Granskad:

För dig som arbetar med PBL-ärenden på kommun är detta en heltäckande introduktion till hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Utbildningen är även till för dig på länsstyrelsen eller i privata sektorn som är involverad i plan- och byggärenden och kulturvärden.

Syftet med utbildningen är att den ska bidra till en mer effektiv och rättssäker tillämpning av PBL genom en bättre och enhetlig kunskap om hantering av kulturvärden. Genom att gå denna utbildning får du en grundläggande kunskap om hur det allmänna intresset kulturvärden ska tas om hand i plan- och byggprocesser enligt PBL. Till utbildningen finns även handledarmaterial med fördjupande information och diskussionsfrågor att använda för gruppdiskussioner eller fundera på enskilt. Handledarmaterialet till alla avsnitt finns under rubriken "Dokument" i ”Relaterad information” på denna sida.

Utbildningens innehåll

Utbildningen producerad år 2019.

Utbildningen omfattar sex olika delar:

 • Kulturvärden – ett allmänt intresse
 • Översiktsplan och kulturvärden
 • Detaljplan och kulturvärden
 • Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet
 • Lov och kulturvärden
 • Byggprocessen och kulturvärden

Varje utbildningsavsnitt är 20–30 minuter och omfattar främst inspelade föreläsningar men även filmade exempel från kommuner och myndigheter. Du kommer åt avsnitten genom inloggningsknappen ovan. Utbildningen är öppen och kostnadsfri för alla. När du har genomfört ett eller alla avsnitten finns det en utvärdering som vi uppskattar mycket om du vill besvara.

Utbildningen är ursprungligen ett initiativ från länsstyrelsernas kulturmiljöforum. Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har samverkat i framtagandet av webbutbildningen. Även Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har medverkat i initiativgruppen, som har satt ramarna för innehållet.

Saknas det bokstäver i utbildningen? Det beror troligen på att webbläsaren inte tillåter inläsning av utbildningens typsnitt.

Om felet uppstår när du använder Internet Explorer, så orsakas det troligen av en inställning i din webbläsare. Om du inte kan ändra inställningar i webbläsaren själv, så kontakta din it-support som då behöver göra det åt dig.

Så här ändrar du dina inställningar i Internet Explorer:

 1. Öppna Internet Explorer och klicka på kugghjulet högst upp till höger.
 2. Klicka på ”Internetalternativ”.
 3. I fönstret som öppnas väljer du fliken ”Säkerhet”.
 4. Klicka på Internet-ikonen och därefter på knappen ”Anpassad nivå”.
 5. I fönstret som öppnas skrollar du ner till avsnittet ”Hämtade filer”.
 6. Under ”Hämtning av tecken” klickar du i valet ”Aktivera”.
 7. Klicka OK för att spara ändringen.
 8. Klicka OK för att ändringen ska slå igenom.
 9. Stäng ner alla öppna webbläsar-fönster och öppna Internet Explorer på nytt.
 10. Om du öppnar utbildningen på nytt nu, så ska bokstäverna visas korrekt. 

Om felet uppstår när du använder någon annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox, så orsakas det troligen av ett plugin.

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till dig som är handläggare på kommun och arbetar med plan- och byggprocessen. Utbildningen är även relevant för annan personal på kommunerna som kommer i kontakt med kulturvärden samt för personal på länsstyrelserna och olika kulturmiljövårdande institutioner och utbildningar. Självklart kan den ses av alla som på något sätt kommer i kontakt med kulturvärden och PBL.

Tillgängligt handledarmaterial till seminarium

Till utbildningens olika avsnitt finns det handledarmaterial som fungerar som ett stöd för att genomföra seminarier i storgrupp med exempelvis flera kommuner. Länsstyrelsen har en särskild roll i att planera och genomföra dessa träffar. I materialet finns framför allt färdigskrivna diskussionsfrågor och kompletterande information som man kan utgå ifrån och anpassa till den enskilda träffen.

Handledarmaterialet är fritt tillgängligt för alla att använda och för att anordna fysiska träffar och diskutera i samband med att man ser utbildningen.

Var finns handledarmaterialet?

Handledarmaterialet till alla avsnitten finns under rubriken "Dokument" i ”Relaterad information” på denna sida. Där finns även ett förslag till dagordning för ett fysiskt seminarium med några av utbildningsavsnitten. Detta hoppas vi kan fungera som inspiration för er som ska planera en träff.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen