Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

För kommuner

Granskad:

Dessa sidor vänder sig till dig som arbetar med fysisk planering, bygglov eller fastighetsförvaltning inom en kommun och som vill bidra till en mer cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn.

För dig som arbetar med fysisk planering eller bygglov finns information om hur du kan underlätta för ett återbruk och ett cirkulärt byggande inom ramarna för plan- och bygglagen. Arbetar du med stadsplanering får du tips på hur digitalisering kan bidra till beslutsunderlag som kan användas i arbetet med omställningen. För dig som förvaltar fastigheter finns en vägledning kring återbruk av bärverksdelar.

 

Återbruk i planering och bygglov

I plan- och bygglagen (2010:900), PBL finns det i princip inget utrymme för att tvinga fram ett återbruk av byggnader eller material. Däremot finns det olika sätt att underlätta ett återbruk. Denna sida redogör för hur kommunerna kan verka för ett cirkulärt byggande.

Återbruk av bärverksdelar

Återbruk har potential att spara resurser och minska klimatpåverkan jämfört med att tillverka nytt. Boverkets vägledning om återbruk klargör vilka krav som ställs på återbrukade bärverksdelar.

Digitalisering för kommuner

Digitala översiktsplaner och detaljplaner kan underlätta när man ska ta fram beslutsunderlag för fysisk planering. Denna sida beskriver den fysiska planeringens betydelse för omställningen till en cirkulär ekonomi och hur digitalisering kan bidra till beslutsunderlag som kan användas i arbetet med omställningen till en mer cirkulär ekonomi i byggsektorn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen