Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturlokaler som får bidrag 2021

Granskad:

Boverkets samlingslokaldelegation beslutade den 18 februari 2021 att bevilja bidrag till fyra länsmuseer, ett övrigt museum och två övriga kulturlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,55 miljoner kronor till 13 projekt i kulturlokaler runt om i landet.

I år har bidraget framförallt gått till ombyggnader, standardhöjande reparationer och byggnadsåtgärder som ska förbättra tillgängligheten i lokalerna. Boverket fick denna gång in 38 ansökningar om sammanlagt cirka 48 miljoner kronor.

Om bidraget

Boverkets samlingslokaldelegation beslutar om bidrag till kulturlokaler som ägs av någon annan än staten, till exempel museer, teater- och konsertlokaler och konsthallar. Lokaler för länsmuseer är en prioriterad grupp.

Beslut om fördelning av tillgängliga medel tas av Boverkets samlingslokaldelegation vid ett tillfälle före utgången av februari månad varje år.

Nästa fördelningstillfälle för bidrag till icke statliga kulturlokaler är i februari 2022 och sista dag för ansökan är den 30 september 2021.

Kulturlokaler som beviljats bidrag:

  • Kristianstads kommun, Kristianstad, Skåne län, 1 602 500 kronor
  • Arts & Motion ideell förening, Kristianstad, Skåne län, 933 750 kronor
  • Stiftelsen Wanås Utställningar, Östra Göinge, Skåne län, 750 389 kronor
  • Skellefteå museum, Skellefteå, Västerbottens län, 393 600 kronor
  • Västerbottens Museum AB, Umeå, Västerbottens län, 439 000 kronor
  • Västernorrlands museum, Härnösand, Västernorrlands län, 500 000 kronor
  • Östergötlands museum, Linköping, Östergötlands län, 4 932 761 kronor
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen