På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter om Möjligheternas byggregler

Ny tidplan för Möjligheternas byggregler

Nyhet 3 juni 2021

Den övergripande tidplanen är nu ändrad. De nya reglerna om skydd mot buller kommer inte att träda i kraft 1 januari 2022, som tidigare planerades. Enligt den nya tidplanen kommer nya författningar att ”klustras” i två block. I det första blocket planeras ingå delarna Skydd mot buller, Hygien, hälsa och miljö samt Säkerhet vid användning. Det beräknas träda i kraft 1 juli 2023. I det andra blocket planeras ingå Brandskydd, Bärförmåga (EKS), Energihushållning, Bostadsutformning och Tillgänglighet. Det beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Datum för upphävande av tidigare regler planeras bli 30 juni 2025, och vara gemensamt för båda blocken. Det innebär i så fall övergångsbestämmelser på två år för det första blocket och ett år för det andra blocket.

Boverket lyssnar till remissinstanserna och ändrar tidplanen för projektet Möjligheternas byggregler

Nyhet 20 maj 2021

Boverket ändrar nu tidplanen för översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Skälet till ändring av tidplanen är att Boverket har lyssnat in remissinstanserna. Det behövs mer tid för att genomföra de förändringar som regler enligt den nya regelmodellen medför så att hela samhällsbyggnadssektorn ges möjligheter att ställa om till de nya byggreglerna. En djupare dialog ska föras med de som arbetar med den direkta tillämpningen av reglerna i samhällsbyggnadssektorn.

Ny regelmodell ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder

Nyhet 18 december 2020

Boverket rapporterar nu regeringens uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen har Boverket arbetat fram en ny regelmodell för en effektivare och enklare byggprocess. Reglerna ska på sikt innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

Tillbaka till toppen