Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter om Möjligheternas byggregler

Ändrad tidplan för de nya föreskrifterna om byggande

Nyhet 26 september 2023

Boverket bedömer att det behövs mer tid för att gå igenom remissynpunkterna på författningsförslagen. Boverket har därför bestämt att flytta fram tidplanen för de nya föreskrifterna.

Remisshantering nya föreskrifter om byggande

Nyhet 28 augusti 2023

Remisstiden för Boverkets författningsförslag till nya föreskrifter om byggande har nu gått ut. Den 25/8 var sista dagen att lämna synpunkter. Nu börjar ett intensivt arbete för oss på Boverket med att granska samtliga synpunkter.

Tidplan för remisserna

Nyhet 10 maj 2023

Nu har Boverket skickat ut samtliga författningsförslag på remiss. Få koll på när remissvaren ska lämnas in.

Dags för nästa remissrunda för förslag till nya byggregler

Nyhet 14 mars 2023

I arbetet med översynen av Boverkets byggregler skickar nu Boverket ut remisser om förslag till nya föreskrifter om säkerhet vid användning och föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall.

Kommande planer för remissutskick

Nyhet 17 november 2022

Arbetet med översynen av Boverkets byggregler pågår för fullt. Innan färdigställande ska förslagen skickas ut på bred remiss. Förslag på nya föreskrifter om skydd mot buller gick ut på remiss redan 2020. Näst på tur är förslag på nya föreskrifter om säkerhet vid användning och föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa, miljö. Planen är att de ska kunna skickas ut på remiss under Q1 2023.

Tidplanen för de nya energireglerna justeras

Nyhet 10 november 2022

Anpassningen av energihushållningsreglerna till den nya regelmodellen inom Möjligheternas Byggregler frikopplas från den övergripande tidplanen för projektet och senareläggs minst sex månader. Detta för att möjliggöra samordning med ändringar i energireglerna till följd av det kommande omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD).

Tillbaka till toppen