På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur har andra gjort?

Granskad:
Illustrationen visar en tunnel som har en bra vidvinkel och som upplevs som trygg eftersom den har ljusa väggar.
Illustration: Karin Lundgren/Spacescape

Vissa typer av platser upplevs oftare som otrygga än andra. Här hittar du exempel på hur olika aktörer runt om i landet har valt att arbeta med gång- och cykeltunnlar, resecentra och kollektivtrafiknoder, parker och grönområden, torg och bostadsområden för att göra dem tryggare. Du hittar även erfarenheter från områdesutveckling och medborgardialoger (under rubriken deltagandebaserad samhällsbyggnad) och arbete med handlingsplaner.

Exemplen illustrerar olika tillvägagångssätt, samverkansformer och fysiska åtgärder som har haft som mål att skapa ökad trygghet och minskad brottslighet. Vissa av dem belyser målkonflikter och andra möjliga synergieffekter mellan de båda perspektiven. De har valts ut för att ge konkreta exempel på hur man kan arbeta i olika skalor och under olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, i såväl mindre som större kommuner och samhällen.

Bostadsområden

Utemiljön spelar en central roll för tryggheten i ett bostadsområde. Belysning och underhåll av vegetation på bostadsgårdar, parkeringar och längs viktiga stråk, liksom stråkens dragning, är avgörande.

Gång- och cykeltunnlar

Nya gång- och cykelpassager under vägar kan göras breda och kortas genom att ett mellanrum görs mellan de båda körbanorna, vilket gör att passagen blir mindre tunnellik.

Handlingsplaner

För att kunna arbeta proaktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder kan en verksamhetsövergripande handlingsplan vara ett användbart verktyg.

Deltagandebaserad samhällsplanering

Medborgardialog kring lokalsamhällets utveckling är ett viktigt komplement till den representativa demokratin och medborgarnas kunskaper och erfarenheter kan bidra till ett bättre beslutsunderlag.

Parker och grönområden

Grönska har många funktioner som är nödvändiga för vårt välbefinnande. Många förknippar parker och grönområden med rekreation och umgänge. Efter mörkrets inbrott upplevs många grönområden istället som otrygga och tillhör de platser där människor inte gärna vistas.

Resecentra och kollektivtrafiknoder

Många människor är i rörelse på dessa platser under morgnar och sena eftermiddagar, vilket kan skapa en känsla av trygghet, men även trängsel och otrygghet. Under andra tider på dygnet kan platserna istället upplevas tomma och ödsliga.

Torg

Torg är viktiga mötesplatser och rumsliga uttryck för de demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på. Traditionellt var torget lokalsamhällets hjärta, och besöktes för att handla, få veta de senaste nyheterna och göra sin röst hörd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen