På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ytterligare bostad eller lokal

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad. För enbostadshus samt för ekonomibyggnader finns det dock vissa undantag från lovplikten.

Anledningen till att det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad eller lokal är att sådana ändringar kan ha inverkan på behov och dimensionering av va-anläggningar, gator, parkeringsutrymmen, service med mera. (jfr prop. 1993/94:178 sid. 113 f.)

Oavsett om en ytterligare bostad eller lokal kräver bygglov eller inte ska kraven i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden ska uppfyllas. Exempelvis kan kraven avseende tillgänglighet, brandsäkerhet eller rumshöjd innebära att det inte är möjligt att genomföra åtgärden. Detta är särskilt aktuellt vid inredande i en källare eller på en vind.

Vad menas med ytterligare bostad och ytterligare lokal

Med någon ytterligare bostad menas att det tillkommer en eller flera nya bostäder i en byggnad där det redan finns minst en bostad. Exempel på att inreda en ytterligare bostad är att dela en befintlig bostadslägenhet i två. Det kan även vara att göra om utrymmen som används till bostadskomplement till en bostad till exempel förråd eller torkvind. Detta sker oftast på vinden eller källaren.

Med någon ytterligare lokal menas att det tillkommer en eller flera nya lokaler i en byggnad där det redan finns minst en lokal. Lovplikten gäller enbart när det görs nya lokaler för handel, hantverk eller industri. Det innebär att det till exempel inte krävs bygglov för att göra en ytterligare lokal för kontor. Exempel på att inreda en ytterligare lokal är att dela en större butikslokal så att det blir flera. Även lokaler kan inredas på ytor som tidigare använts som komplement till lokalen, exempelvis ett tidigare lager till en butik som inreds till en ytterligare lokal.

Med "någon ytterligare" menas att det blir fler bostäder eller lokaler i byggnaden efter ändringen. Sammanslagning av flera lägenheter eller flera lokaler kräver inte bygglov. Detta eftersom ändringen inte har inverkan på behov och dimension av va-anläggningar, gator, parkeringsutrymmen, service med mera. Sådana ändringar kan dock kräva anmälan till exempel på grund av att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

Här kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver anmälan

I vissa fall kan en inredning till en ytterligare bostad eller lokal i en byggnad sammanfalla med lovplikten för väsentligen annat ändamål.

Här kan du läsa mer om lovplikten för väsentligen annat ändamål

När krävs det bygglov för ytterligare bostad eller ytterligare lokal

Det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i en byggnad. För enbostadshus och ekonomibyggnader finns det dock vissa undantag från lovplikten.

Om det i en komplementbyggnad finns en bostad eller en lokal krävs det bygglov för att inreda en ytterligare bostad eller lokal. Finns det inte någon bostad eller lokal i byggnaden krävs det inte bygglov för att inreda någon ytterligare lokal eller bostad. Det kan ändå krävas bygglov till exempel på grund av att byggnaden inreds för ett väsentligen annat ändamål.

Undantag från lovplikten

Det finns undantag från lovplikten för enbostadshus och ekonomibyggnader.

Undantag för enbostadshus

Det krävs inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Undantaget från lovplikten gäller inte för tvåbostadshus eftersom ytterligare bostäder i ett tvåbostadshus skulle innebära att det blir ett flerbostadshus. Undantaget från bygglovskravet gäller inte heller för komplementbostadshus. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 44)

Här kan du läsa mer om undantag från lovplikten för att inreda en ytterligare bostad

Undantag för ekonomibyggnad

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för att inreda en ytterligare bostad i en ekonomibyggnad om det redan finns en bostad i den och det sker inom den befintliga användningsytan. Detsamma gäller om ekonomibyggnaden innehåller en lokal för handel, hantverk eller industri och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en sådan lokal.

Här kan du läsa mer om lovplikten för ekonomibyggnader här

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en ytterligare bostad eller lokal kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara anmälan för vissa lokaler, tillstånd för förändring av byggnadsminne eller serveringstillstånd.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej